św. Anny w Sąsiadowicach

Sanktuarium św. Anny w Sąsiadowicach
Kościół św. Anny w Sąsiadowicach, Dekanat Sambor

Dekret z dnia

Adres: ul. Centralna 103 b, w. Sąsiadowice, Starosamborski rejon, woj. Lwowskie 82053 
Telefon: +380967170937
E-mail: r.dabrowski@karmelici.pl , janowiak@poczta.onet.pl 

www: http://nowa.sasiadowice.karmelici.pl

Obsługują: ojcowie karmelici
Administrator: o. Roman Dąbrowski O.Carm

Uroczystości odpustowe:
Świętej Anny - 26 lipca

Nabożeństwa:

Niedziela
10.00 - w języku polskim
12.00 - w języku polskim

Dni powszednie
Pon. - 18.00 (czas letni); 16.00 (czas zimowy)
Wt - 18.00 (czas letni); 16.00 (czas zimowy)
Śr. - 18.00 (czas letni); 16.00 (czas zimowy)
Czw - 18.00 (czas letni); 16.00 (czas zimowy)
Pt. - 18.00 (czas letni); 16.00 (czas zimowy)
Sob. - 18.00 (czas letni); 16.00 (czas zimowy)


Historia Sanktuarium św. Anny Samotrzeć i klasztoru Karmelitów w Sąsiadowicach

1370 -pierwsze wzmianki o Sąsiadowicach.

1585 - rolnik orząc swoje pole wyorał z ziemi płaskorzeźbę Św. Anny Samotrzeciej. Swoje znalezisko zaniósł do właścicieli ziemskich Herburtów, ci zaś zanieśli tę figurę do kościoła parafialnego, jednak w cudowny sposób figura trzykrotnie wracała na miejsce, gdzie została znaleziona. Odczytano to jako znak, że w tym właśnie miejscu chce pozostać, co zostało potwierdzone wieloma objawieniami, kiedy św. Anna ukazywała się wielu ludziom w tym miejscu unosząc się nad krzakiem róży na tak zwanej „Górze Łaskawej”.

1589 – Erazm Herburt z Felsztyna (obecnie Skieliwka) właściciel tych terenów –wybudował kaplicę drewnianą a następnie w 1591 murowany kościół dla figury św. Anny, która zasłynęła cudami i łaskami. Herbutowie poczynili starania, aby sprowadzić zakonników.

23 lipca 1603 - przybycie Karmelitów z Krakowa do Sąsiadowic i objęcie opieki nad kościołem i łaskami słynącą figurą św. Anny, zatwierdzenie klasztoru przez bpa przemyskiego Macieja Pstrokońskiego, Generała Karmelitańskiego Henryka Sylwiusza i Prowincjała Polskiej Prowincji Karmelitów Stanisława Gniewkowskiego, a pierwszym przeorem został o. Bartłomiej Przeworski. Powierzenie opieki duszpasterskiej nad parafią św. Mikołaja w Sąsiadowicach.

1613 - wybudowanie muru obronnego z 4 basztami, (z których jedna pełni teraz rolę dzwonnicy.) przed częstymi napadami zbrojnymi Turków i Tatarów.

1946 - Karmelici zostali zmuszeni przez reżim komunistyczny ówczesnego Związku Radzieckiego do opuszczenia klasztoru. Kościół i klasztor zamieniono na szkołę podoficerską a potem magazyn nawozów kołchozu.

1989 - wspólnota rzymsko-katolicka w Sąsiadowicach odzyskała od władz państwowych kościół Odbudowa kościoła, który był w całkowitej ruinie. Pierwszym proboszczem został ks. Piotr Sawczak, następnie ks. Walery Skraba i potem ks. Mariusz Konopka.

3 lutego 2010 - pożar dachu kościoła. Wkrótce po tym wydarzeniu, został odbudowany dzięki staraniom Arcybiskupa Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego oraz byłych sąsiadowiczan mieszkających na Śląsku i zachodnim Pomorzu.

2011 - powrót Karmelitów do Sąsiadowic na zaproszenie Arcybiskupa Lwowskiego, pierwszym przeorem został o. Zbigniew Czerwień.

2013 - powrót św. Anny Samotrzeciej do Sąsiadowic w swojej wiernej kopii płaskorzeźby poświęconej przez Lwowskiego Metropolitę Abpa Mieczysława Mokrzyckiego.

24 lipca 2016 r. - reerygowanie klasztoru i sanktuarium św. Anny Samotrzeć, przez Arcybiskupa Metropolitę Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego przy udziale Prowincjała Karmelitów o. Bogdana Megera.

Poświęcenie tablicy śp. o Romana Dąbrowskiego O.Carm kościele p.w. św. Anny w Sąsiadowicach.

: 454 2022-01-31 14:30:02

W sobotę 29 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w kościele p.w. św. Anny w Sąsiadowicach sprawowano Mszę św. pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w rocznicę odejścia do Pana śp. o Romana Dąbrowskiego O.Carm, kustosza sanktuarium, proboszcza parafii i przeora klasztoru.