Aktualności

Назад

Kondolencje Przewodniczącego Episkopatu po śmierci Piotra Mokrzyckiego

: 1319 2016-10-03 14:17:31

Warszawa, dnia 1 października 2016 roku

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito, ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci ojca Księdza Arcybiskupa – śp. Piotra Mokrzyckiego. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym zapewnić o modlitwie pasterzy i wiernych Kościoła katolickiego w Polsce w intencji zmarłego.

W tych dniach, naszą szczególną, duchową bliskością otaczamy Księdza Arcybiskupa, wszystkich bliskich, krewnych i przyjaciół zmarłego, pogrążonych w żałobie.

Pocieszenie i nadzieję chcemy znaleźć w słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa:

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
J 11,25-26

Prosząc o życie wiecznego dla śp. Piotra – za wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej – przesyłam zapewnienia o braterskim wsparciu i modlitwie.

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 Назад