Aktualności

Назад

KOMUNIKAT METROPOLITY LWOWSKIEGO O Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kościołach Archidiecezji Lwowskiej

: 2482 2018-03-01 19:58:25

Drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego!

Od 9 kwietnia, czyli od dnia liturgicznego wspomnienia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny rozpoczniemy w naszej archidiecezji adorację, która trwać będzie do dnia 24 grudnia.

Codzienna adoracja w jednej ze świątyń na terenie archidiecezji lwowskiej jest nawiązaniem do zwyczaju zapoczątkowanego przez św. Józefa Bilczewskiego, metropolity lwowskiego (1900 – 1923).

Św. Józef Bilczewski pozostawił bogatą spuściznę pisarską dotyczącą nauki o Najświętszym Sakramencie. Do dziś możemy zgłębiać tę naukę przekazaną w listach pasterskich. Na początku Wielkiego Postu 1902 roku napisał list – O Najświętszym Sakramencie. W 1906 roku list – O Pierwszej Komunii świętej dzieci. W 1910 roku zwrócił się do kapłanów i wiernych z listem – Chleb żywota (1910).
W liście „Chleb żywota” św. Arcybiskup napisał: „Ufam też mocno, że przy łasce Bożej i gorliwości mojego Duchowieństwa cześć i miłość do Najświętszego Sakramentu wciąż dalej róść będzie. Jeśli bowiem wszystkie nabożeństwa katolickie są święte, pożyteczne, piękne, to adoracja Najświętszego Sakramentu wśród nich wszystkich jest nabożeństwem najświętszym, najowocniejszym, najmilszym.” Doceniając rolę adoracji przypomniał św. Józef Bilczewski, że przyjmowanie Komunii św. jest najlepszym sposobem uczczenia Jezusa w Eucharystii.

Za czasów św. Józefa Bilczewskiego adoracja trwała dzień i noc przez cały rok. W ciągu dnia adorowała kolejna parafia a w nocy adorowały zgromadzenia zakonne. Dziś nie mamy takiej możliwości. Dlatego adoracja będzie trwała 9 miesięcy. Do decyzji duszpasterzy pozostawiam długość adoracji. Proszę jednak, by w każdym wyznaczonym miejscu było to wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji. We wspólnej adoracji proszę uwzględnić intencję:

- o pokój dla Ukrainy;

- o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci (w parafiach, gdzie praktykowana jest modlitwa Duchowej Adopcji można dołączyć modlitwę adopcji);

- o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Przed zakończeniem adoracji odmówmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i zaśpiewajmy Suplikacje.

Przełożonych i Przełożone domów zakonnych proszę o zaproszenie do modlitwy w kaplicy zakonnej wiernych związanych z waszą wspólnotą. Duszpasterzy parafii proszę o zaangażowanie w adorację różne grupy parafialne. W kościołach filialnych, gdzie może jest niewielka ilość wiernych, usilnie zachęcam do nie rezygnowania z adoracji czy przenoszenia jej do kościoła parafialnego. Skutki działań wojennych na wschodzie, grzech aborcji i brak szacunku do życia dotyka przecież i małe miejscowości. Nie jest to tylko problem wielkich miast.

Podejmijmy trwanie przed Jezusem Eucharystycznym, a na czas adoracji wszystkim z serca błogosławię.

+ Mieczysław Mokrzycki
Arcybiskup Metropolita Lwowski


Lwów, dnia 23 lutego 2018 roku
L.dz. № 95/2018

Uwaga! Komunikat należy odczytać na wszystkich Mszach św. w V Niedziele Wielkiego Postu, 18 marca 2018 roku.

Pobrać porządek adoracji
Pobrać komunikatНазад