Aktualności

Назад

Dzień Świętości Życia

: 1033 2017-03-16 15:40:20

Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Umiłowania Bracia i Siostry!

Przed nami kolejny Dzień Świętości Życia. Został on ustanowiony w odpowiedzi na słowa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae (ogłoszonej 25 marca 1995): "proponuję (...) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (...) 

Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej" (nr 85).

Od wielu już lat podejmujemy w tym dniu Duchową Adopcję. Niech i w tym roku nie zabraknie tego wspaniałego świadectwa zatroskania się o życie poczęte.

W załącznikach znajdują się stosowne materiały, potrzebne do przeprowadzenia duchowej adopcji.

 

Z pozdrowieniem i darem modlitwy

o. Sławomir Zieliński OFMConv
Dyrektor WDO

 

LITURGIA UROCZYSTYCH PRZYRZECZEŃ  Назад