Aktualności

Назад

Zaproszenie Akcji Katolickiej na szkolenie dla kandydatów

: 13776 2017-10-30 13:39:45

Czcigodny Księże Proboszczu!
Czcigodni Duszpasterze!
Szanowni Parafianie!

Od kilku lat w oparciu o grono studentów i absolwentów Instytutu Teologicznego im. św. abp. J. Bilczewskiego trwały działania mające na celu odrodzenie do życia w Archidiecezji Lwowskiej Akcji Katolickiej. W latach 2015-2016 Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki zatwierdził jej Statut oraz skład wybranego Zarządu Diecezjalnego. Tym samym reaktywował do życia stowarzyszenie kościelne, które posiada wspaniałą historię w Kościele powszechnym i lwowskim od I poł. XX w. Niestety tragiczne wydarzenia historii spowodowały zniszczenie jej struktury osobowej i organizacyjnej. 

Mając na uwadze motywy, jakimi kierowali się pasterze Kościoła przy erygowaniu Akcji Katolickiej, tj. utworzenie stowarzyszenia ludzi świeckich ściśle współpracujących z hierarchią Kościoła, na poziomie diecezji z jej biskupem, a na poziomie parafii z proboszczem i pozostałymi duszpasterzami, mamy nadzieję na jej dalszy rozwój w naszej Archidiecezji. Akcja Katolicka ma prowadzić konkretne działania w parafii i poza nią, co wynika z katolickości Kościoła. Począwszy od września 2017 r. staramy się dotrzeć do poszczególnych parafii ze słowem zachęty do udziału w życiu Akcji Katolickiej (od X do XI 2017 siedemnaście parafii).

Okazją do uczestnictwa w jej pracach będzie również organizowane szkolenie dla kandydatów, które ma się zakończyć przyrzeczeniem nowych członków Akcji Katolickiej. Dlatego prosimy serdecznie Czcigodnych Księży Proboszczów o zgłaszanie zainteresowanych tą sprawą wiernych świeckich (nawet 2-osobowych delegacji) najpóźniej do dnia 18 listopada br.

 

SZKOLENIE dla członków Akcji Katolickiej Arch. Lwow. obrz. łac.
wigilia Uroczystości Chrystusa Króla (Święto Patronalne Akcji Katolickiej)
pod patronatem JE Ks. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego
25 listopada 2017 (sobota)
Lwów-Brzuchowice
(Instytut Teologiczny im. św. J. Bilczewskiego (ul. Lviwska 62)

 

Program:

9.30: Rejestracja uczestników
10.00: Powitanie (aula IT)
10.15: Dlaczego Akcja Katolicka? (ks. dr Jacek Uliasz, Asystent DIAK Arch. Lwowskiej)
10.30: Z historii Akcji Katolickiej w Archidiecezji Lwowskiej ( Andrzej Jastrzębski, Prezes DIAK Archidiecezji Lwowskiej)
11.00: przerwa (kawa, herbata)
11.20: Jak założyć, działać i pracować w oddziale Akcji Katolickiej w parafii? (warsztaty: prowadzą członkowie Akcji Katolickiej z Diecezji Rzeszowskiej i Przemyskiej)
13.30: Msza św. (przewodniczenie i homilia: bp Leon Mały)
Przyrzeczenie nowych członków AK
14.30: obiad

z modlitwą

Asystent Akcji Katolickiej Arch. Lwowskiej                         Prezes Akcji Katolickiej Archid. Lwowskiej 

ks. Jacek Uliasz                                                                               Andrzej Jastrzębski

Lwów, 27 października 2017 r.


Uwagi:
1. Koszt 30- hr
2. Andrzej Jastrzębski: 067/6726859; ayastremskyy@ukr.net
ks. Jacek Uliasz: 098/3315545; jacekuliasz63@gmail.comНазад