Aktualności

Назад

Zapraszamy na rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach

: 15455 2016-10-24 17:25:12

W dniach 14 – 17.11.2016 r. odbędą się rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach. Rekolekcje poprowadzi Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Adam Wodarczyk (Katowice). Początek w poniedziałek o g.18.00 (katedra), natomiast zakończenie w czwartek o g.13.00 wspólnym obiadem. Kapłani, którzy pragną uczestniczyć w tych rekolekcjach proszeni są o zapisywanie się u Ks. Rektora bądź to telefonicznie, bądź na e-mail.
Ks. Rektor Piotr Brzeski tel.kom.: 0971346507 ; e-mail: petro1964@wp.pl

 

R E K O L E K C J E K A P Ł A Ń S K I E - W S D Archidiecezji Lwowskiej 14 – 17.11. 2016, prowadzi Ks. Biskup Adam WodarczykPONIEDZIAŁEK 14.11
g. 18.00 - E U C H A R Y S T I A (katedra - pod przew. J.E. Ks. Arcybiskupa)
g. 20.00 - kolacja ( Seminarium Brzuchowice)
g. 21.00 - Nabożeństwo wieczorne

WTOREK 15.11
g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.00 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 16.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia, Konferencja
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 - Nabożeństwo wieczorne, adoracja Najśw. Sakramentu, Nieszpory

ŚRODA16.11
g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.00 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 16.00 Konferencja, DROGA KRZYŻOWA
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 Nabożeństwo pokutne, S a k r a m e n t p o j e d n a n i a, adoracja Najśw. Sakramentu, Nieszpory

CZWARTEK 17.11
g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.00 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A kończąca rekolekcje ( po obiad)

 

 Назад