Aktualności

Назад

Zaproszenie na rekolekcje kapłańskie (05 – 08.02.2018 r.)

: 15831 2018-01-21 19:52:31

W dniach 05 – 08.02.2018 r. odbędą się rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach. Rekolekcje poprowadzi Ks. Jerzy Molewski TChr. Początek w poniedziałek o g.20.00, natomiast zakończenie w czwartek o g.13.00 wspólnym obiadem.

Kapłani, którzy pragną uczestniczyć w tych rekolekcjach proszeni są o zapisywanie się u Ks. Rektora bądź to telefonicznie, bądź na e-mail.

Ks. Rektor Piotr Brzeski tel.kom.: 0971346507 ; e-mail: petro1964@wp.pl


R E K O L E K C J E K A P Ł A Ń S K I E - MWSD Archidiecezji Lwowskiej
prowadzi Ks. Jerzy Molewski TChr
05 – 08.02. 2018

PONIEDZIAŁEK 05.02

g.19.00 - Kolacja
g. 20.00 - Nabożeństwo wieczorne – Konferencja, adoracja Najśw. Sakramentu, Kompleta

WTOREK 06.02

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 16.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia, Konferencja
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 - Nabożeństwo wieczorne, adoracja Najśw. Sakramentu, Nieszpory

ŚRODA 07.02

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 15.00 Konferencja, DROGA KRZYŻOWA
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 Nabożeństwo pokutne, S a k r a m e n t p o j e d n a n i a, adoracja Najśw.
Sakramentu, Nieszpory

CZWARTEK 08.02

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A kończąca rekolekcje ( po obiad)Назад