Aktualności

Назад

Zaproszenie na rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach

: 11476 2017-11-14 13:03:03

W dniach 27 – 30.11.2017 r. odbędą się rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach. Rekolekcje poprowadzi Ks. Biskup Piotr Turzyński, biskup pomocniczy z diecezji radomskiej. Początek w poniedziałek o g.20.00, natomiast zakończenie w czwartek o g.13.00 wspólnym obiadem. Kapłani, którzy pragną uczestniczyć w tych rekolekcjach proszeni są o zapisywanie się u Ks. Rektora bądź to telefonicznie, bądź na e-mail.

Ks. Rektor Piotr Brzeski tel.kom.: 0971346507 ; e-mail: petro1964@wp.pl

R E K O L E K C J E K A P Ł A Ń S K I E - MW S D Archidiecezji Lwowskiej
prowadzi J.E. Ks. Biskup Piotr Turzyński
27 – 30.11. 2017


PONIEDZIAŁEK _ 27.11

g.18.00 – Msza św. w katedrze ( w Archidiecezji Lwowskiej Rok Biskupa Jana Cieńskiego – 50 rocznica jego konsekracji biskupiej i 25 rocznica jego śmierci)
g. 20.30 - Nabożeństwo wieczorne – Konferencja, adoracja Najśw. Sakramentu, Kompleta

 

WTOREK 28.11

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 16.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia, Konferencja
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 - Nabożeństwo wieczorne, adoracja Najśw. Sakramentu, Nieszpory


ŚRODA 29.11

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 15.00 Konferencja, DROGA KRZYŻOWA
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 Nabożeństwo pokutne, S a k r a m e n t p o j e d n a n i a, adoracja Najśw. Sakramentu, Nieszpory

CZWARTEK 30.11

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A kończąca rekolekcje ( po obiad)Назад