Aktualności

Назад

Zaproszenie na IX Festiwal Piosenki Religijnej „Na chwałę Boga”

: 18555 2018-05-04 10:33:53

Serdecznie zapraszamy parafialne zespoły muzyczne, a także solistów do wzięcia udziału w XI Festiwalu Piosenki Religijnej.

Festiwal odbędzie się 8-9 czerwca 2018 r. w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w dołączonym Regulaminie. Pozdrawiamy i liczymy na spotkanie.

Organizatorzy

Regulamin IX Festiwalu Piosenki Religijnej „Na chwałę Boga”

1. Festiwal odbędzie się w dniach 8 - 9 czerwca 2018 roku (piątek - sobota) w Katedrze Łacińskiej p.w. Wniebowzięcia NMP we Lwowie.
8 czerwca - Warsztaty Muzyczne dla uczestników Festiwalu, które poprowadzi dr.Anna Marek-Kamińska: dyrektor Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie
9czerwca – konkurs piosenki religijnej.
2. Celem Festiwalu jest przegląd twórczości religijnej Kościoła Rzymskokatolickiego, a także spotkanie osób, tworzących muzykę religijną w duchu wspólnoty religijnej.
3. W Festiwalu mogą brać udział przedstawiciele parafij z całej Ukrainy.
4. Organizatorem Festiwalu jest parafia Katedry Łacińskiej p.w. Wniebowzięcia NMP we Lwowie. Patronat – ks. Abp. Mieczysław Mokrzycki.
5. W konkursie mogą brać udział zespoły wokalno-instrumentalne і soliści, zgłoszone w terminie do 27.05.2018 r. (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
6. Wyróżnia się następne kategorie:
A. Soliści:
- dzieci w wieku do12 lat włacznie;
- młodzież w wieku od 13 do 17 lat włacznie;
- dorośli w wieku powyźej 17 lat.
B. Zespoły wokalno – instrumentalne:
- dziecięce w wieku do 12 lat włacznie;
- młodzieżowe w wieku do 17 lat włacznie;
- dorosłe w wieku powyżej 17 lat.
7. Jury oceniają: 1. tekst, interpretację utworu, 2. kompozycję, aranżację, 3. intonację, dykcję, przygotowanie muzyczne, 4. dobór repertuaru.
8. Jury może przyznać po 3 nagrody we wszyskich, wymienionych wyżej kategoriach, jak również przyznać jedną nagrodę "Grand Prix" w każdej grupie kategorii.
9. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
10. Organizatorzy zapewniają:
- pełne nagłośnienie;
- korzystanie z syntezatora, fortepianu i gitary;
- wyżywienie i nocleg;
11. Uczestnik zgłasza do przeglądu dwie pieśni o tematyce religijnej. W razie bardzo wielkiej liczby zgłoszonych uczestników Juri ma prawo wybrać jeden z dwóch zgłoszonych utworów.
12. Obowiązkowym jest załączenie tekstów i podkładów muzycznych obydwóch pieśni, podanych do wykonania na Festiwalu, oraz krótkiej historii zespołu bądź biografii solisty.
13. O zakwalifikowaniu oraz o szczegółach, dotyczących programu Festiwalu, organizatorzy zawiadomią uczestników do 3 czerwca 2018.
14. Sugeruje się zgłoszenie utworów mniej znanych lub własnych.
15. Karty zgłoszenia należy składać listownie, osobiście lub drogą mailową do 27.05. 2018 r. na adres sekretariatu festiwalu (podano niżej)
16. Formularz zgłoszenia jest dołączony do danego Regulaminu.
17. W zgłoszeniu należy podać:
- imię, nazwisko i wiek wykonawcy (w przypadku zespołów – każdego z uczestników zespołu i nazwę zespołu) oraz ilość osób akompaniujących i opiekunów,
- tytuły, teksty proponowanych pieśni, krótką historie zespołu czy biografie solisty (obowiąkowo), a także - autorów słów i muzyki, ewentualny czas trwania utworów,
- nazwę parafii, którą uczestnik reprezentuje,
- nazwisko i imię, dokładny adres oraz numer telefonu opiekuna,
- konieczne potwierdzenie zgłoszenia przez Księdza Proboszcza.
18. Uwagi końcowe:
- uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- uczestnik lub zespół musi mieć pełnoletniego opiekuna,
- uczestnicy zgłaszają się do Biura Festiwalu 8 czerwca do godziny 11.00.
- w dniach festiwalu sekretariat rozpoczyna pracę o 10:30.
- Konkurs piosenki rozpocznie się Mszą Świętą o 10:00.
19. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:

Adres:
Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Plac Katedralny 1
79008 Lwów
(IX Festiwal Piosenki Religijnej „Na chwałę Boga”)

E-mail: radzilewycz.o87@gmail.com

Tel.: 063 – 850 – 06 – 61 Ola Radzilewycz
067 – 730 – 56 – 62

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od pewnych punktów regulaminu w wyjątkowych okolicznościach.


Pobrać Regulamin festiwalu i karta zgłoszeniaНазад