Aktualności

Назад

XXI Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców: BÓG POWOŁUJE NAS DO WSPÓLNOTY.

: 20310 2016-11-06 15:23:02

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski

Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie, w dniach od 10 — 19 listopada br. w Centrum Resurrectionis w Krakowie odbędzie się XXI Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Temat Kapituły będzie dotyczył życia wspólnotowego i tak też został sformułowany: BÓG POWOŁUJE NAS DO WSPÓLNOTY.

Ufam, że czas Kapituły pomoże nam na nowo uświadomić sobie tę prawdę, która zawarta jest w naszych Konstytucjach: „Siła naszego Zgromadzenia jest zależna od intensywności życia duchowego i owocnego apostolatu każdej lokalnej wspólnoty`. Świadomi naszych niedoskonałości i ludzkich słabości, chcemy dążyć do tego, aby nasze domy zakonne były pełne życia oraz przeniknięte wiarą, nadzieją i miłością. Dodatkową motywacją do ocenienia naszej zmartwychwstańczej kondycji, jest przypadająca w tym roku 180 rocznica powstania naszego Zgromadzenia.

Podczas naszego spotkania, w którym będą uczestniczyli Współbracia z 9 krajów, które obejmuje nasza Prowincja, będziemy także wybierać delegatów na przyszłoroczną Kapitułę Generalną naszego Zgromadzenia. Informując Waszą Ekscelencję o tym wydarzeniu, pozwalam sobie prosić o westchnienie modlitewne i dar błogosławieństwa, byśmy potrafili jak najpełniej otworzyć się na działanie Ducha Świętego i pragnęli czynić wszystko na chwałę Bożą, dla zbawienia ludzi i dla wzrostu Zgromadzenia.

Z zapewnieniem o pamięci w modlitwie
o. Krzysztof Jan Swół CR, prowincjał

Kraków, dnia 26 września 2016 rokuНазад