Aktualności

Назад

Ogólnoukraińskie spotkanie wspólnoty Galilea w Drohobyczu

: 6119 2018-07-06 11:41:57

W ostatni weekend w Drohobyczu w centrum rehabilitacyjnym Nazaret odbył się pierwszy ogólnoukraiński zjazd wspólnoty Galilea. W spotkaniu wzięło udział około 350 braci i sióstr z różnych stron Ukrainy, z Zaporoża, Dniepru, Drohobycza, Truskawca i okolic, z Sambora i Lwowa, a także z przedstawiciele z Polski.

O. Krzysztof Czerwionka CR, założyciel wspólnoty Galilea, poprowadził spotkanie i wygłosił kilka konferencji.

Członkowie wspólnoty mieli okazję modlić się podczas wspólnej Eucharystii, a także być razem i spotykać się z innymi wspólnotami. W spotkaniu wziął udział. Ks. Mikołaj Lipitak CR wraz z przedstawicielami wspólnot parafialnych ze Zboisk we Lwowie i Sambora.

 

Informacja z oficjalnej strony wspólnoty Galilea

Historia powstania

Wspólnota narodziła się w 1992 roku. W tym czasie pierwsze osoby zaczęły spotykać się na modlitwie w Ośrodku Rekolekcyjnym w Stryszawie, razem z ks. Krzysztofem Czerwionką CR. Zrozumieliśmy też wtedy, że Bóg wzywa nas do posługi w Nowej Ewangelizacji. Kolejne lata to czas poszukiwań metod i form ewangelizacji oraz formacji członków Wspólnoty.

W 1993 roku, na wyraźne wezwanie Pana, odczytane kilkakrotnie w Piśmie Świętym: „Czuwajcie i módlcie się”, rozpoczęliśmy, w kilka osób, comiesięczne „czuwanie”. Dziś, po latach kształtowania się tej posługi, przybywa na nasze spotkania ewangelizacyjne organizowane w wielu miejscach Europy rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób pragnących nawrócenia, pojednania, uzdrowienia i umocnienia w wierze.

Od 1994 roku włączyliśmy się w program Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Latem 1996 roku odbyła się nasza pierwsza Letnia Szkoła Nowej Ewangelizacji. Patronem Szkoły został Święty Marek Ewangelista. Jesteśmy także członkiem ACCE 2033 (Stowarzyszenia Katolickich Szkół Ewangelizacji przy Watykanie).

O wspólnocie

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA jest katolicką, charyzmatyczną i bardzo radosną wspólnotą ewangelizacyjną, która zrzesza obecnie kilka tysięcy członków w wielu miejscach Polski i Europy (Wielka Brytania, Bułgaria, Austria, Ukraina, Holandia, Niemcy, Czechy).

Celem istnienia Wspólnoty jest nowa ewangelizacja, czyli niesienie innym zbawienia i nadziei płynącej z osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem w mocy Ducha Świętego (kerygmat).

Braterskie relacje

Wzorcem w budowaniu Wspólnoty jest Trójca Święta i gmina pierwszych chrześcijan (Dz 2,42-45), dzięki czemu tworzymy więzi pełne ciepła, prostoty i miłości.
Bóg powołał nas, abyśmy byli żywym znakiem ewangelicznych wartości: prawdy i miłości, to istotna zasada w naszym życiu, relacjach i formacji, dlatego chcemy żyć duchowością zmartwychwstania i nieść nadzieję.

Dynamika życia

Dynamika wewnętrznego życia we Wspólnocie opiera się na:

  • domowych spotkaniach (co tydzień) - każdy członek Wspólnoty przynależy do małej grupy
  • formacji duchowej (co miesiąc) - każdy członek może przynależeć do formacji dopasowanej do jego rozwoju duchowego
  • świętowaniach (co miesiąc), czyli spotkaniach całej Wspólnoty z danego regionu.

Zdjęcia: Wspólnota "Galilea"

Autor : Aleksander Kusyj

Назад