Aktualności

Назад

Wizytacja księdza Radcy Generalnego Ojców Salwzianów Tadeusza Rozmusa w Lwowskiej Archidiecezji

: 1325 2017-10-12 14:52:59

W dniach 22-24 września, w naszym domu zakonnym księży salezjanów, a to znaczy w parafiach Bóbrka i Przemyślanach, miała miejsce nadzwyczajna wizytacja księdza Radcy Generalnego ks. Tadeusza Rozmusa.

Chociaż ksiądz inspektor czyli prowincjał wizytuje swoje domy co roku, to taka wizytacja z Domu Generalnego ma miejsce co sześć lat. Spotkanie ze współbraćmi, wizyta naszych "dojazdówek", rozmowa z ludźmi, braterskie spotkania...

Nie zabrakło miejsca na spotkanie z naszym ordynariuszem księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Ks. Arcybiskup podziękował za pracę księży salezjanów w diecezji i błogosławił salezjanom na dalszą posługę w duchu św. Jana Bosko.

ks.Marian Kuc SDB, proboszcz parafii w BóbrceНазад