Aktualności

Назад

Uroczystość 25-lecia przywrócenia świątyni w Obertynie

: 1153 2018-07-05 11:03:31

29 czerwca, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obertynie w dniu wspólnota parafialna w Obertyni obchodziła rocznicę 25-lecia przywrócenia kościoła parafialnego.

Obchodom przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, który dziękował Bogu, kapłanom i wiernym za odbudowanie świątyni i świadectwo wiary. W szczególności podziękował pani Adeli Białej i pani Julii Stefanowskiej za ich szczególną posługę i poświęcenie w życiu wspólnoty parafialnej. Radość świętowania katolików w Oberżynie rozdzielili kapłani i wierni z okolicznych parafii, a także kapłani greckokatolickiego kościoła wraz z ich wiernymi. Z Polski przyjechał ks. Alfons Górowski, który był długoletnim proboszczem parafii w Kołomyi i wiele przyczynił się do przywrócenia w pełni życia parafialnego w Obertynie.

Przewodniczył Mszy Świętej metropolita lwowskiej, podczas której powiedział:

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

W dniu dzisiejszym, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, idąc za głosem Ewangelii stawiamy pytanie, które już nie kierujemy do Apostołów lecz do nas – Za kogo świat dzisiaj uważa Syna Człowieczego? Kim jest Jezus Chrystus dla świata? Kim jest Jezus Chrystus dla robotnika, inżyniera, rolnika, lekarza? Kim jest Jezus Chrystus dla ciebie i dla mnie?

Ci dwaj apostołowie: Piotr i Paweł są dla nas wzorem wiary i przykładem żywego świadectwa uczniów, dla których Chrystus był Mesjaszem, bo gotowi byli dla Niego cierpieć i umrzeć.

Oni odpowiedzieli Jezusowi, nie tylko słowem, ale całym życiem, że są chrześcijanami.

Zatem i my, patrząc na nich, odpowiedzmy sobie, czy my jesteśmy chrześcijanami całym naszym życiem. Czy przyjmujemy każdego, kto dołącza się do naszej wspólnoty jako brata i siostrę, prosząc o łaskę budowania jedności w Kościele, narodzie, w naszych rodzinach, w nas samych, aby świat wypełniał się ludźmi, którzy będą jednego serca i jednego ducha, aby świat wypełniał się ludźmi, którzy uznają Chrystusa za swego Zbawiciela.

Kochani Bracia i Siostry!

W tę radosną uroczystość, niech będzie mi wolno wyrazić słowa wdzięczności.

Dziękuję kapłanom, którzy pełnili i pełnią posługę duszpasterską w tej parafii.

Dziękuje Siostrom Służebniczkom, które od wielu lat pracują dla dobra wspólnoty parafialnej.

Dziękuję również wam drodzy parafianie, za odwagę i troskę jaką otaczacie tę świątynię. Modlę się o dar zbawienia dla tych, co już odeszli z tego świata, a wiele dobra uczynili dla Kościoła. Modlę się za was, którzy dzisiaj tworzycie wspólnotę parafialną. Modlę się również za tych, co zapomnieli o wierze, o Mszy św. i spowiedzi, aby wasza postawa przyprowadziły ich do Kościoła.

Dziękuję wszystkim dobrodziejom za pomoc tutejszej wspólnocie, a szczególnie dawnym mieszkańcom Obertyna, których powojenne losy tak różnie się potoczyły, a którzy nie zapomnieli nigdy o swoich korzeniach…Proszę was, byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne świadczyli, że Bóg jest miłością;

Proszę was, trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w miłości!”.

Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali hymn "Ciebie Boga wysławiamy" podczas uroczystej procesji wokół świątyni za wszystkie łaski, jakie wierni otrzymali w tej parafii.

Zdjęcia: Oksana Hudyma

Autor : Aleksander Kusyj

Назад