Aktualności

Назад

Udział w Konferencji „Ignacy Jan Paderewski – wielki artysta”

: 802 2016-12-20 16:19:27

W Senacie 19 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja „Ignacy Jan Paderewski – wielki artysta”, zorganizowana przez wicemarszałek Marię Koc i przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janinę Sagatowską w której wziął udział Metropolita Lwowski Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.

Cele konferencji, poświęconej wybitnemu pianiście i kompozytorowi, a jednocześnie wielkiemu patriocie i politykowi, to przede wszystkim popularyzacja jego dorobku artystycznego, a także przedstawienie różnego rodzaju inicjatyw podejmowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą w związku z 75. rocznicą śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk związanych z twórczością wielkiego kompozytora i wirtuoza.

Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Marek Różycki przypomniał, że od kilku lat stowarzyszenie wspólnie z Polsko-Ukraińską Fundacją im. Ignacego Jana Paderewskiego organizuje we Lwowie festiwal poświęcony temu wybitnemu artyście, który coraz szerzej „rozlewa się” na Ukrainę i Polskę.

Senat Ryecyzpospolitej PolskiejНазад