Aktualności

Назад

Sympozja organizowane przez Instytut Teologiczny w roku akademickim 2017/2018

: 39179 2017-10-11 17:57:40

Sympozja Instytutu Teologicznego 2017/2018

14 października 2017 r. /sobota/ (9.00-13.00) – Sympozjum katechetyczno-pedagogiczne
(VII edycja), współorganizacja z WT KUL JPII, Lublin)

20 października 2017 r. /piątek/ (15.00-19.00) – Sympozjum inauguracyjne w roku bp. Jana Cieńskiego:

1. Ks. Bp Marian BUCZEK:
„Geneza – historia powołania biskupa dla rzymskich katolików na Ukrainie
w osobie ks. Jana Cieńskiego”.
2. Ks. Bp Dr Jan NIEMIEC:
„Wspomnienia o Kościele rzymsko-katolickim na Ukrainie z początku lat 90-tych”.
3. Ks. Prof. Dr hab. Stanisław NABYWANIEC:
„A ja si zy Lwowa ni ruszym za próg! – niedole i tułaczka lwowskich kapłanów po 1939 r.”
4. O. Prof. Dr hab. Celestyn NAPIÓRKOWSKI OFMConv:
„Kościół z Matką Pana w zmieniających się czasach”.
5. Ks. Dr Jan Maria CHUN YEAN CHOONG (Sri Lanka):
„Konkordat i jego rola w relacjach państwo-Kościół”.
6. Ks. Dr Jacek ULIASZ:
„Ks. Włodzimierz Cieński (brat bp. Jana Cieńskiego) i jego życie”.

24 listopada 2017 r. /piątek/ (9.00-17.00) – Sympozjum prawnicze „Relacje Kościół-Państwo na Ukrainie”

09.00: Msza św.

10.15: Ks. Dr hab. Mirosław SITARZ, prof. KUL (KUL, Polska):
Kształtowanie się systemów relacji Kościół – Państwo
10.45: Dr Agnieszka ROMANKO (KUL, Polska):
Pluralizm systemów relacji Kościół – Państwo w epoce współczesnej
11.45: Dr Anna SŁOWIKOWSKA (KUL, Polska):
Wkład biskupów bloku państw komunistycznych
w nauczanie Soboru Watykańskiego II na temat relacji Kościół – Państwo
12.15: Ks. Dr hab. Piotr STECZKOWSKI, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska):
Treść i interpretacja zasad relacji Kościół – Państwo według Soboru Watykańskiego II
14.00: Prof. Dr hab. Viktor HRYSHCHUK (Państwowy Uniw. Spraw Wewn. we Lwowie, Ukraina):
Relacje Kościół-Państwo wg Konst. Ukrainy i ustawy o wolności sumienia i wyznania
14.30: O. Dr Stanisław KAWA OFMConv
(Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina):
Skuteczność prawa Kościoła łacińskiego w porządku prawnym Ukrainy
15.15: Ks. Dr Andriy TANASIYCHUK (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, Italia/Ukraina):
Skuteczność prawa Kościoła greckokatolickiego w porządku prawnym Ukrainy
15.45: Ks. Dr Oleksandr BILASH (Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina):
Skuteczność prawa Kościoła prawosławnego w porządku prawnym Ukrainy

10 marca 2018 r. /sobota/ (9.00-13.00) – Sympozjum biblijne „Biblia, Księgą wiary”
(V edycja) (współorganizacja WT UPJPII, Kraków)

28 kwietnia 2018 r. /sobota/ (9.00-13.00) – Sympozjum filozoficzne „Filozofia dla teologów”

(XVI edycja) (współorganizacja UKSW, Warszawa)

 Назад