Aktualności

Назад

Kondolencje Papieża Franciszka po śmierci Piotra Mokrzyckiego

: 2186 2016-10-04 11:32:01

SEGRETERIA di STATO
Prima Sezione Affari Generali
WATYKAN

 


Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Arcybiskupie,

Jego Świątobliwość Franciszek powiadomiony o śmierci Ojca Księdza Arcybiskupa, śp. Piotra, przesyła za moim pośrednictwem Księdzu Arcybiskupowi, Jego Rodzinie i Bliskim wyrazy duchowej łączności i serdecznego współczucia. Zapewniając o pamięci w modlitwie, wyprasza łaskę wiecznego życia dla Zmarłego  i dar pokoju dla  pogrążonych w żałobie.

Niech źródłem mocy i nadziei będą dla wszystkich słowa św. Pawła: „Jeśli wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim” (1 Tes 4, 14).

Ojciec Święty poleca śp. Piotra Miłosiernemu Bogu i z serca udziela Księdzu Arcybiskupowi oraz wszystkim Uczestnikom pogrzebu Apostol-skiego Błogosławieństwa. Również w imieniu własnym oraz w imieniu Substytuta, Asesora i Pracowników Sekretariatu Stanu pragnę przekazać Księdzu Arcybiskupowi i Jego Bliskim słowa duchowej łączności i  umocnienia.

 

+ Pietro Kard. Parolin
Sekretarz Stanu

Dnia, 3 października 2016 r.Назад