Aktualności

Назад

Słowo papieża Franciszka do kapelanów więziennych

: 1618 2016-05-31 12:57:20

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin, w imieniu Papieża Franciszka skierował słowo do uczestników konferencji „Radykalizacja w więzieniach. Pastoralny pogląd”, organizowanej przez Radę Konferencji Episkopatów Europy w Strasburgu (30.05-1.06.2016).

W liście kardynał P. Parolin wyraził szacunek Papieża dla działań kapelanów i innych osób zaangażowanych w katolickie duszpasterstwo więzienne, służących obronie ludzkiej godności uwiezionych. Przypomniał, że Franciszek uznał drzwi cel więziennych za równoznaczne z drzwiami świętymi w kościołach Jubileuszowych Roku Miłosierdzia. Przekraczając je z wiarą, więźniowie otrzymują łaski na tym samych zasadach, co pielgrzymi. Łaska Boga może dokonać przemiany serc, nikt nie jest oddalony od łaski.

Główna sesja konferencji Komisji Episkopatów Europy na temat „Radykalizm w więzieniach. Wezwania duszpasterskie” odbyła się w auli w siedzibie Rady Europy. Sekretarz generalny Rady Europy Thorbjon Jagland w swoim wystąpieniu mówił, że odpowiedzią na radykalizm jest szacunek dla religii. Nie religia jest problemem, z żadnej ze strony. Walka z radykalizm nie może oznaczać ograniczeń wolności religijnej. Propozycje ograniczenia obecności religii w więzieniach pod pozorem walki z radykalizmem są błędem.

 

W Konferencji bierze udział, oprócz grupy biskupów i naczelnych katolickich kapelanów Europy, również kapelani prawosławni, w tym biskup Irinarch z Krasnogórska (Rosja), przedstawiciele Rady Europy jak też duchowni muzułmańscy, działający w więzieniach Anglii, Holandii i Azerbejdżanu.


Ks. Grzegorz Draus
StrasburgНазад