Aktualności

Назад

Słowo powitania metropolity lwowskiego M. Mokrzyckiego z okazji regionalnego spotkania młodzieży wspólnoty Taizé we Lwowie

: 1076 2018-04-28 14:11:27

Czcigodni Księża Biskupi!
Drodzy Bracia i Siostry ze Wspólnoty w Taize!

Kochani Przyjaciele, którzy odpowiedzieliście na zaproszenie i dzisiaj jesteście uczestnikami Regionalnego Spotkania we Lwowie!

Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 18,19-20)

Z tymi słowami staję pośród was i bardzo serdecznie witam wszystkich we Lwowie, mieście wielu kultur i wyznań, w mieście tworzącym wspaniałą mozaikę zwyczajów kształtujących charakter i specyfikę tego miejsca. To tutaj od wieków życie religijne skupia się wokół chrześcijańskiej tradycji wschodu i zachodu świata chrześcijańskiego. To tutaj wspólnoty katolickie, prawosławne, ormiańskie i protestanckie, kroczą drogą wiary w jednego Boga.

I jakże nie cieszyć się, że dzisiaj w tę piękną mozaikę świata chrześcijańskiego wpisujemy to spotkanie Ekumenicznej Wspólnoty z Taize. Jakże nie cieszyć się tym wielkim świętem modlitwy będącym niebywałą okazją dla wszystkich chrześcijan, aby ukazać swoją wiarę.

Nasze świątynie otwierają swoje drzwi dla was i czekają aby modlitewny duch Wspólnoty z Taize wypełnił nie tylko ich mury, ale zagościł na trwałe jako wspaniała droga odkrywania Boga w słowie i modlitwie.
Przyjeżdżając do Lwowa wnosicie w nasze życie chrześcijańską postawę, do jakiej zachęcał Jezus swych Apostołów gdy mówił im: „Idźcie i głoście”. W tym głoszeniu wielki nacisk kładł Jezus na wnoszenie pokoju, będącego fundamentem Królestwa Bożego. Ufam, że wasza obecność stanie się takim znakiem pokoju, o który od kilku lat prosimy, nieustannie modląc się i podejmując posty w tej intencji.

Ufam również, że tych kilka dni świadectwa i radości wiary, odmieni nie tylko nasze codzienne życie ale również odnowi oblicze tej ziemi.

Papież Franciszek w Orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży zaprosił nas wszystkich do kontemplacji miłości, stawiając za wzór Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa mówiąc: „Zachęcam was do ponownej kontemplacji miłości Maryi: miłości troskliwej, dynamicznej, konkretnej. Miłości pełnej śmiałości i całkowicie nakierowanej na dar z siebie. Kościół przeniknięty tymi cechami maryjnymi będzie zawsze Kościołem wychodzącym, który wykracza poza swoje ograniczenia i granice, aby sprawić, że otrzymana łaska będzie przeobfita. Jeśli damy się zauroczyć przykładem Maryi, to będziemy konkretnie żyli miłością, która nas pobudza do miłowania Boga ponad wszystko i ponad samych siebie, aby kochać ludzi, z którymi dzielimy nasze codzienne życie. Będziemy też miłowali tych, którzy mogą się nam wydawać niezbyt mili. To jest miłość, która staje się służbą i poświęceniem, szczególnie wobec najsłabszych i najuboższych, która przemienia nasze oblicza i napełnia nas radością.”

Witając was we Lwowie proszę abyście w tych słowach odkryli szacunek do miłości, czyli do Boga i bliźniego. Takim świadectwem umiłowania miłości wypełnijcie nasze miasto.

Niech w was i przez was zwycięża dobro, utrwala się pokój i wzrasta Królestwo Boże, Królestwo prawdy i jedności.

Wyjdźcie z tej lwowskiej opery na ulice naszego miasta niosąc mu pokój i dobro ekumenicznej modlitwy uwielbienie Boga, Pana naszego dzisiaj i naszego jutra.

Błogosławiąc wam pragnę powiedzieć – dobrze, że tu jesteście. Lwów was wita i dziękuje za wasze świadectwo wiary. Lwów was kocha i szanuje, dlatego otwiera dla was swoje gościnne serca i dołącza do wspólnej modlitwy.

Zdjęcia: Олена КулигінаНазад