Aktualności

Назад

Rejestracja uczestników na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. PRZEDŁUŻONA

: 13399 2016-03-03 16:22:39

Czcigodni księża, siostry i organizatorzy wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku! Prosimy zwrócić szczególną uwagę na ten list, gdyż mieści się tu praktyczna informacja w sprawie rejestracji naszych pielgrzymów.

 

 

1. Rejestracja uczestników jest możliwa do 27.03.2016 r.!

Na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku jedzie ten, kto:

- posiada dobrą opinię od proboszcza;

- spełnil warunki udziału w ADM;

- był obecny przynajmniej na pięciu dekanalnych spotkaniach przygotowawczych.

2. Forma dla rejestracji http://goo.gl/forms/87z5fpAaf9 albo jeśli jest większa grupa można wysłać informację pod adresem notary@diocese-lviv.org

3. Po otrzymaniu pomocy od sponsorów wartość wyjazdu na dzisiaj wynosi — 130 Euro. Cena ta jest aktualna dla pierwszych 300 osób, którzy całkowicie odbędą rejestracje i wpłacą zaliczkę w wysokości 70 Euro do 31.03.2016 r. Reszta zgłoszonych płacą pełną wartość - 245 Euro.

Do pełnego biletu wchodzi:

- pakiet pielgrzyma А1 — 180 Euro (mieszkanie w Krakowie od 25 lipca po 1 sierpnia, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma)

- miejsce w autokarze — 65 Euro

- zakwaterowanie i program dni w diecezji Tarnów od 20 do 25 lipca — bezpłatnie.

4. Przy rejestracji uczestmików OBOWJĄZKOWA jest zaliczka w wysokości 70 Euro do 31.03.2016 r. — organizatorzy grup parafialnych zbierają koszty wśród uczestników i przekazują osobiście do Kurii Metropolitalnej ks. Al. Kusemu (0988784219) albo ks. Al. Biszce (0968432553) lub panie Switłanie (0677792346), i otrzymują pokwitowanie o otrzymaniu zaliczki i zakończeniu rejestracji.

5. Zaczęcamy też zrobić wizy dla młodzieży osobiście od parafii. Od Konsulatu w Łucku, Lwowie i Winnicy dotarła informacja o tym, że wizy dla uczestników Światowych Dni Młodzieży są nieodpłatne.

7. Jeżeli od parafii jadą księża kub siostry, prosimy w rejestracyjnym pliku zaznaczyć t ow uwagach. Potrzebne jest to do wyznaczenia odpowiedzialnego w autokarze (księza przysyłają kopię swego celebretu).

8. !!! Prosimy też o podanie ilości uczestników Światowych Dni Młodzieży i odpowiedzialnych za grupy, nawet jeśli nie jedziecie z grupą Archidiecezjalną. Informacja jest potrzebna dla zorganizowania dnia ukraińskiego w Krakowie (wspólna modlitwa, katecheza, śpiewy, spotkanie z biskupami Ukrainy i inny wspólne akcje).!!!Назад