Aktualności

Назад

Relikwie św. Jana Pawła II w Mnichowie

: 1448 2017-09-25 18:54:20

Parafia św. Szczepana w Mnichowie (diecezja Kielce) otrzymała relikwie św. Jana Pawła II. Uroczystość wprowadzenia relikwii odbyła się dziś o godzinie 17.30. Jej przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. W uroczystości uczestniczył także udział także biskup kielecki Jan Piotrowski.

Relikwie trafiły do położonego przy głównej trasie do Krakowa osiemnastowiecznego kościoła, dedykowanego św. Szczepanowi, diakonowi i męczennikowi. Kościół, jako jeden z niewielu tak dobrze zachowanych zabytków architektury drewnianej w stylu rokoko, jest unikatem w skali kraju i Europy.

To kolejna świątynia, której abp Mieczysław Mokrzycki przekazał relikwie św. Jana Pawła II. Dotychczas ofiarował je m.in. katowickiemu hospicjum, Caritas archidiecezji przemyskiej, zakładowi opiekuńczo-leczniczemu w Częstochowie i kilkudziesięciu parafiom w całym kraju.

radio.kielceНазад