Aktualności

Назад

Relikwie św. Jana Pawła II w PMK Wuppertal

: 1113 2018-02-27 09:12:38

W drugą niedzielę Wielkiego Postu przeżywaliśmy - jako wspólnota Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu - uroczystość przekazania relikwii św. Jana Pawła II. Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita archidiecezji lwowskiej na Ukrainie, były sekretarz Papieża-Polaka, celebrował Msze św. w Wuppertalu o godz. 8.30, w Solingen o godz. 11.00 oraz w Wuppertalu o godz. 14.00.

Podczas pierwszej Mszy św. odczytał akt przekazania relikwii, po czym ks. Sławomir Nadobny SChr, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu, przyjął je w swoje dłonie w postawie wdzięczności za ten piękny dar ofiarowany wiernym gromadzącym się w kościołach: St. Antonius (Wuppertal), St. Michael (Solingen) oraz Mariendom (Neviges) na nabożeństwach w języku polskim.

Ksiądz Arcybiskup w słowie skierowanym do wiernych ukazał św. Jana Pawła II jako świadka wiary, który wzywa nas do zatroskania o osobistą świętość. Wskazał również, iż wspólnota posiadająca relikwie może przyzywać wstawiennictwa świętego u Boga.

Dla Księdza Arcybiskupa wizyta w Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu była również okazją do spotkań i rozmów z wiernymi. Mimo napiętego grafiku działań duszpasterskich nie zabrakło okazji do wspólnych zdjęć: z chórem "Benedictus", który swoim śpiewem podczas Mszy św. o godz. 8.30 stworzył atmosferę modlitwy, duchowego wyciszenia, refleksji oraz z Radą Parafialną, która przygotowała poczęstunek w pomieszczeniach Misji.

W Solingen po zakończonej Mszy św. Ksiądz Arcybiskup rozmawiał z przedstawicielem Kurii Biskupiej w Köln pracującym w wydziale do spraw duszpasterstwa obcokrajowców na terenie tutejszej Archidieczji, panem Markusem-J. Heeg.

W tym miejscu wyrażamy słowa podziękowania kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym za wspólne dziękczynienie Bogu za dar św. Jana Pawła II. A relikwiarz niech towarzyszy w drodze do świętości na miarę św. Jana Pawła II.

POLSKA MISJA KATOLICKA WUPPERTALНазад