Aktualności

Назад

W dniach 23 – 26.11.2015 r. odbędą się rekolekcje kapłańskie

: 1226 2015-11-05 13:27:06

W dniach 23 – 26.11.2015 r. odbędą się rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach. Rekolekcje poprowadzi Jego Ekscelencja Ks. Biskup Henryk Ciereszko (Białystok). Początek w poniedziałek o g.18.30, natomiast zakończenie w czwartek o g.13.00 wspólnym obiadem. Przepraszam za mylną datę podaną w kalendarzu liturgicznym (24.11).

Kapłani, którzy pragną uczestniczyć w tych rekolekcjach proszeni są o zapisywanie się u Ks. Rektora bądź to telefonicznie, bądź na e-mail.

Ks. Rektor Piotr Brzeski tel.kom.: 0971346507 ;    e-mail: petro1964@wp.pl

 

R E K O L E K C J E  K A P Ł A Ń S K I E   - W S D  Archidiecezji Lwowskiej

prowadzi Ks. Biskup Henryk Ciereszko

23 – 26.11. 2015

PONIEDZIAŁEK 23.11

g. 18.30 - E U C H A R Y S T I A (katedra - pod przew. J.E. Ks. Arcybiskupa)

g.20.30         - kolacja ( Seminarium Brzuchowice)

g.21.00         - Nabożeństwo wieczorne

WTOREK24.11

g. 07.45- pobudka

g. 08.20- Jutrznia, rozmyślanie

g. 09.00- śniadanie

g. 10.00- Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja

g. 12.00- E U C H A R Y S T I A

g. 13.00- obiad

g. 16.00- Koronka do Bożego Miłosierdzia, Konferencja

g. 18.00- kolacja

g. 19.30- Nabożeństwo wieczorne,  adoracja Najśw. Sakramentu, Nieszpory

ŚRODA25.11

g. 07.45- pobudka

g. 08.20- Jutrznia, rozmyślanie

g. 09.00- śniadanie

g. 10.00- Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja

g. 12.00- E U C H A R Y S T I A

g. 13.00- obiad

g. 16.00Konferencja, DROGA KRZYŻOWA

g. 18.00- kolacja

g. 19.30Nabożeństwo pokutne,   S a k r a m e n t  p o j e d n a n i a,  adoracja Najśw. Sakramentu, Nieszpory

CZWARTEK26.11

g. 07.45- pobudka

g. 08.20- Jutrznia, rozmyślanie

g. 09.00- śniadanie

g. 10.00- Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja

g. 12.00- E U C H A R Y S T I A    kończąca rekolekcje ( po obiad)Назад