Aktualności

Назад

Rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach 25 – 28.02.2019 . Zaproszenie.

: 3704 2019-01-19 20:03:12

W dniach 25 – 28.02.2019  r. odbędą się rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach. Rekolekcje poprowadzi Ks. Kanonik dr Jacek Beksiński. Początek w poniedziałek o g.20.00, natomiast zakończenie w czwartek o g.13.00 wspólnym obiadem.

Kapłani, którzy pragną uczestniczyć w tych rekolekcjach proszeni są o zapisywanie się u Ks. Rektora bądź to telefonicznie, bądź na e-mail.

Ks. Rektor Piotr Brzeski tel.kom.: 0971346507 ; e-mail: petro1964@wp.pl


R E K O L E K C J E K A P Ł A Ń S K I E - MWSD Archidiecezji Lwowskiej

prowadzi Ks. Kanonik dr Jacek Beksiński

25 – 28.02.2019


PONIEDZIAŁEK 25.02


g.19.30 – Kolacja
g. 20.00 - Nabożeństwo wieczorne – Konferencja, adoracja Najśw. Sakramentu, Kompleta

WTOREK 26.02

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 16.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia, Konferencja
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 - Nabożeństwo wieczorne, adoracja Najśw. Sakramentu, Nieszpory

ŚRODA 27.02

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 15.00 Konferencja, DROGA KRZYŻOWA
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 Nabożeństwo pokutne, S a k r a m e n t p o j e d n a n i a, adoracja Najśw.
Sakramentu, Nieszpory

CZWARTEK 28.02

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A kończąca rekolekcje ( po obiad)Назад