Aktualności

Назад

Rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach 18 – 21.11.2019. Zaproszenie.

: 26064 2019-11-03 18:30:43

W dniach 18 – 21.11.2019r. odbędą się rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach. Rekolekcje poprowadzi J.E. Ks. Biskup Łukasz Buzun, diecezja kaliska. Początek w poniedziałek o g.18.00 (Msza św. w katedrze), natomiast zakończenie w czwartek o g.13.00 wspólnym obiadem.

Kapłani, którzy pragną uczestniczyć w tych rekolekcjach proszeni są o zapisywanie się u Ks. Rektora bądź to telefonicznie, bądź na e-mail.
Ks. Rektor Piotr Brzeski tel.kom.:0639034824 ; e-mail: petro1964@wp.pl

R E K O L E K C J E K A P Ł A Ń S K I E - MW S D Archidiecezji Lwowskiej
Prowadzi J.E. Ks. Biskup Łukasz Buzun OSPPE

18 – 21.11. 2019

PONIEDZIAŁEK 18.11

g.19.00 – Kolacja
g. 20.00 - Nabożeństwo wieczorne – Konferencja, adoracja Najśw. Sakramentu, Kompleta

WTOREK 19.11

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 16.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia, Konferencja
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 - Nabożeństwo wieczorne, adoracja Najśw. Sakramentu, Nieszpory

ŚRODA 20.11

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 15.00 Konferencja, DROGA KRZYŻOWA
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 Nabożeństwo pokutne, S a k r a m e n t p o j e d n a n i a, adoracja Najśw.
Sakramentu, Nieszpory

CZWARTEK 21.11

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A kończąca rekolekcje ( po obiad)

 Назад