Aktualności

Назад

Zaproszenie na rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach 15–18 listopada 2021 r.

: 4965 2021-10-21 15:06:42

W dniach 15 – 18.11.2021 r. odbędą się rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach. Rekolekcje poprowadzi J.E. Ks. Bp Jacek Kiciński CMF. Początek w poniedziałek o g.18.00 (kolacja o godz.20.00), natomiast zakończenie w czwartek o g.13.00 wspólnym obiadem. 

Kapłani, którzy pragną uczestniczyć w tych rekolekcjach proszeni są o zapisywanie się u Ks. Rektora bądź to telefonicznie, bądź na e-mail.

Ks. Rektor Piotr Brzeski tel.kom.: 0639034824 ; e-mail: petrobr1964@gmail.com


R E K O L E K C J E K A P Ł A Ń S K I E - M W S D Archidiecezji Lwowskiej
prowadzi J. E. Ks.Bp Jacek Kiciński CMF
15 – 18.11. 2021

PONIEDZIAŁEK 15.11

g.18.00 - Msza św. ( katedra )
g.20.00 - Kolacja
g.21.00 - Nabożeństwo wieczorne – Konferencja, adoracja Najśw. Sakramentu,
Kompleta


WTOREK 16.11

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 16.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia, Konferencja
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 - Nabożeństwo wieczorne, adoracja Najśw. Sakramentu, Nieszpory

ŚRODA 17.11

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 16.00 Konferencja, DROGA KRZYŻOWA
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 Nabożeństwo pokutne, S a k r a m e n t p o j e d n a n i a, adoracja Najśw.
Sakramentu, Nieszpory

CZWARTEK 18.11

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A kończąca rekolekcje ( po obiad)Назад