Aktualności

Назад

Rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach.

: 4034 2016-01-12 15:03:29

W dniach 27 – 30.01.2016 r. odbędą się rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach. 

Rekolekcje poprowadzi Ks. Dr Janusz Lewandowicz, kapłan Archidiecezji Łódzkiej, długoletni rektor seminarium w Łodzi. Początek w środę o g.20.00, natomiast zakończenie w sobotę o g.13.00 wspólnym obiadem. Kapłani, którzy pragną uczestniczyć w tych rekolekcjach proszeni są o zapisywanie się u Ks. Rektora bądź to telefonicznie, bądź na e-mail.
Ks. Rektor Piotr Brzeski tel.kom.: 0971346507 ; e-mail: petro1964@wp.pl

R E K O L E K C J E K A P Ł A Ń S K I E -
W S D Archidiecezji Lwowskiej
prowadzi Ks. Dr Janusz Lewandowicz
27.01 – 30.01. 2016

ŚRODA 27.01
g. 20.00- Nabożeństwo wieczorne – Adoracja Najśw. Sakramentu. Kompleta
CZWARTEK 28.01
g. 07.45- pobudka
g. 08.20- Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00- śniadanie
g. 10.00- Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00- E U C H A R Y S T I A
g. 13.00- obiad
g. 16.00- Koronka do Bożego Miłosierdzia, Konferencja
g. 18.00- kolacja
g. 19.30- Nabożeństwo wieczorne - Adoracja Najśw. Sakramentu, Nieszpory.
PIATEK 29.01
g. 07.45- pobudka
g. 08.20- Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00- śniadanie
g. 10.00- Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00- E U C H A R Y S T I A
g. 13.00- obiad
g. 16.00- Konferencja, DROGA KRZYŻOWA
g. 18.00- kolacja
g. 19.30- Nabożeństwo pokutne, S a k r a m e n t p o j e d n a n i a, adoracja Najśw. Sakramentu, Kompoleta
SOBOTA 30.01
g. 07.45- pobudka
g. 08.20- Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00- śniadanie
g. 10.00- Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00- E U C H A R Y S T I A kończąca rekolekcje (po obiad)Назад