Aktualności

Назад

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE w WSD Archidiecezji Lwowskiej

: 17457 2017-02-03 15:41:41

W dniach 20 – 23.02.2017 r. odbędą się rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach. Rekolekcje poprowadzi Ks. dr Dariusz Guziak, kapłan archidiecezji krakowskiej.

Początek w poniedziałek o g.20.00, natomiast zakończenie w czwartek o g.13.00 wspólnym obiadem. Kapłani, którzy pragną uczestniczyć w tych rekolekcjach proszeni są o zapisywanie się u Ks. Rektora bądź to telefonicznie, bądź na e-mail.

Ks. Rektor Piotr Brzeski
tel.kom.: 0971346507
e-mail: petro1964@wp.pl

R E K O L E K C J E K A P Ł A Ń S K I E - W S D Archidiecezji Lwowskiej

prowadzi Ks. dr Dariusz Guziak
20 – 23.02. 2017

PONIEDZIAŁEK 20.02

g. 20.00 - Nabożeństwo wieczorne – Konferencja, adoracja Najśw. Sakramentu, Kompleta

WTOREK 21.02

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 16.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia, Konferencja
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 - Nabożeństwo wieczorne, adoracja Najśw. Sakramentu, Nieszpory

ŚRODA 22.02

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A
g. 13.00 - obiad
g. 16.00 Konferencja, DROGA KRZYŻOWA
g. 18.00 - kolacja
g. 19.30 Nabożeństwo pokutne, S a k r a m e n t p o j e d n a n i a, adoracja Najśw. Sakramentu, Nieszpory

CZWARTEK 23.02

g. 07.45 - pobudka
g. 08.20 - Jutrznia, rozmyślanie
g. 09.00 - śniadanie
g. 10.15 - Modlitwa w ciągu dnia, Konferencja
g. 12.00 - E U C H A R Y S T I A kończąca rekolekcje ( po obiad)Назад