Aktualności

Назад

Peregrynacja relikwii bł. Marty Wieckiej w Archidiecezji Lwowskiej

: 3572 2017-03-12 13:20:06

Czcigodni Kapłani!

We wszystkich diecezjach Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Ukrainie odbyła się peregrynacja relikwii bł. Marty Wieckiej, której uroczyste zakończenie będzie miało miejsce 28 maja 2017 r. w Śniatyniu, miejscu pracy i śmierci Błogosławionej. Spośród wszystkich diecezji pozostała już tylko nasza archidiecezja lwowska, która jako ostatnia przyjmie wędrujące relikwie.

Po uzgodnieniu z Księdzem Arcybiskupem, informowałem o tym wydarzeniu podczas ostatniej Kongregacji i wówczas ogłosiłem, że nawiedzenie relikwii nastąpi w Kościołach Stacyjnych Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego Miłosierdzia Bożego i w parafiach, które wyrażą chęć przyjęcia relikwii. Poza Wyższym Seminarium Duchownym i Instytutem Teologicznym im. św. Józefa Bilczewskiego, oraz parafiami prowadzonymi przez Księży Misjonarzy, żadna wspólnota parafialna, poza wyznaczonymi, nie zgłosiła się.

Wobec powyższego informuję, że uroczyste rozpoczęcie peregrynacji relikwii bł. Marty Wieckiej odbędzie się w archikatedrze we Lwowie 2 kwietnia 2017 r. (V Niedziela Wielkiego Postu).

Szczegółowy plan peregrynacji znajdą Księża w załączniku. Proszę zapoznać się z terminami i ogłosić wiernym w swoich dekanatach, gdzie i kiedy będzie można nawiedzić relikwie.

Towarzyszący relikwiom Kustosz, ks. Siergiej Pawlisz CM, prosił abym przekazał kilka informacji organizacyjnych, co czynię:

1. Każdy duszpasterz otrzyma paczkę ze wszystkimi potrzebnymi materiałami wysłaną "Nową Pocztą". W tej paczce będzie:

a. Modlitewnik Peregrynacji (w języku ukraińskim), te same teksty w języku polski będą dostępne u ks. Siergieja.

b. Liturgia Słowa i Formularz Mszy Świętej o Błogosławionej Marcie.

c. Ulotki z biografią bł. Marty, a także Plakat informacyjny dla parafii.

d. Wydrukowany przebieg Peregrynacji na terenie parafii a także jej temat.

2. Drogą elektroniczną będą wysłane katechezy dla 5 wiekowych grup w językach ukraińskim i polskim.

3. Od poniedziałku ks. Siergiej zacznie wysyłać te materiały i kontaktować się osobiście z proboszczami.

4. Relikwiom zawsze towarzyszy Ksiądz Misjonarz, który mówi kazanie podczas Mszy Świętych, a także Siostra Szarytka, odpowiedzialna za rozpowszechnienie materiałów dotyczących Rodziny Wincentyńskiej (ulotki, książki, medaliki).

Proszę o życzliwe przyjęcie relikwii bł. Marty Wieckiej oraz o rozpowszechnienie wiadomości w swoich środowiskach.

Z wyrazami szacunku i kapłańskim pozdrowieniem


o. Sławomir Zieliński OFMConv
Dyrektor WDO


L.dz. 153/17
Lwów, dnia 10 marca 2017 r.

 

KALENDARIUM PEREGRYNACJI RELIKWII

 

ARCHIDIECEZJA LWOWSKA
PEREGRYNACJA RELIKWIJ BŁ. MARTY WIECKIEJ

«ODWAGA MIŁOSIERDZIA»

PLAN PEREGRYNACJI

 

Prowadzący – Ks. Siergiej Pawlisz CM,
tel. +380 673 125 980;
e-mail: sergius.cm@gmail.com


2.04 – BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA we Lwowie – Uroczyste rozpoczęcie Peregrynacji relikwij bł. Siostry Marty Wieckiej na terenie Lwowskiej Archidiecezji
(V Niedziela Wielkiego Postu);

3.04 – Kościół Miłosierdzia Bożego we Lwowie-Rzęsnej;

4.04 – Sanktuarium św. Antoniego z Padwy we Lwowie;

5 - 7 .04 – WSD w Brzuchowicach i Instytut Teologiczny

Dekanat Złoczowski:

24.04 – Kościół Wniebowzięcia NMP w Złoczowie;

25.04 – Kościół Podwyższenia Krzyża w Brodach;

Dekanat Żółkiewski:

26.04 – Kościół Wniebowzięcia NMP w Żółkwi;

27.04 – Sanktuarium Pana Jezusa Konającego z Milatyna w Kamionce Buskiej;

Dekanat Mościski:

28.04 – Sanktuarium MB Fatimskej w Krysowicach;

29.04 (wieczorem)-30.04 – Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach
(III Niedziela Wielkanocna);

1.05 (przerwa)

Dekanat Gródecki:

2.05 – Kościół św. Stanisława w Szczercu;

3.05 – Sanktuarium MB w Rudkach;

Dekanat Samborski:

4.05 – Kościół św. Marcina w Nowym Mieście;

5.05 – Kościół Przemienienia Pańskiego w Dobromilu;

6.05 (wieczorem)-7-05 – Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Samborze
(IV Niedziela Wielkanocna);

Dekanat Stryjski:

8.05 – Kościół Narodzenia NMP w Stryju;

9.05 – Sanktuarium Krzyża Świętego w Brzozdowcach;

10.05 – Kościół Wszystkich Świętych w Chodorowie;

Dekanat Halicki:

11.05 – Kościół bł. Jakuba Strzemię w Haliczu;

12.05 – Sanktuarium Pokoju i Pojednania w Bołszowcach;

Dekanat Tarnopolski:

13.05 (wieczorem)-14.05 – Kościół Miłosierdzia Bożego w Tarnopolu
(V Niedziela Wielkanocna);

15.05 – Kościół św. Stanisława w Krzemieńcu;

16.05 – Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hałuszczyńcach;

Dekanat Czortkowski:

17.05 – Kościół MB Różańcowej i św. Stanisława w Czortkowie;

18.05 – Kościół Świętej Trójcy w Borszczowie;

Dekanat Iwano-Frankiwski:

19.05 – Kościół Chrystusa Króla w Iwano-Frankiwsku;

Dekanat Czerniowiecki:

20.05 (wieczorem)-21.05 – Bazylika Podwyższenia Krzyża w Czerniowcach
(VI Niedziela Wielkanocna);

22.05 – (przerwa)

23.05 – Kościół św. Michała Archanioła w Sadogórze;

24.05 – Wspólnota parafialna w Łukawcu;

25.05 – Kościół św. Michała Archanioła w Pance (Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego);

26.05 – Kościół św. Anny w Storożyńcu;

27.05 – 28.05 Uroczyste Zakończenie Peregrynacji relikwij bł. Marty Wieckej
(Kościół MB Szkaplerznej, Sanktuarium bł. Marty Wieckiej w Śniatyniu).Назад