Новини

Назад

Пастирський лист Римсько-Католицьких Єпископів України на адвент 2015 року

: 720 2015-12-01 16:23:39

„МИЛОСЕРДНІ ЯК ОТЕЦЬ”

Дорогі Священики та Богопосвячені особи!

Возлюблені у Христі Брати і Сестри!

13 березня 2015 року у Базиліці Святого Петра в Римі під час покутного богослужіння Папа Франциск оголосив Надзвичайний Святий Рік Милосердя. Понтифік тоді звернувся до всієї Церкви словами: «Дорогі Брати і Сестри, я часто думав про те, як Церква свою місію свідка милосердя може чинити більш реальною. Це шлях, який починається від духовного навернення. Саме тому я вирішив оголосити Надзвичайний Ювілей, в центрі якого буде Боже Милосердя. Це буде Святий Рік Милосердя. Переживаймо його в світлі слів Господа: «Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний» (Лк 6, 36). Відноситься це перш за все до сповідників. Багато милосердя! Рік Милосердя розпочнеться в цьогорічну урочистість Непорочного Зачаття, а завершиться 20 листопада 2016 року в неділю Господа нашого Ісуса Христа Царя Всесвіту, який є живим обличчям милосердя Отця. Я переконаний, що вся Церква, яка дуже потребує милосердя, адже всі ми є грішниками, зможе знайти в цьому Ювілеї радість, щоб відкрити і вчинити плідним Боже милосердя, через яке ми є покликані втішати кожну людину наших часів. Не забуваймо, що Бог все прощає і що Бог завжди пробачає. Не втомлюймося просити пробачення.»

В буллі „Misericordiae Vultus” Папа написав: «Нам треба невпинно споглядати цю таємницю милосердя. Вона для нас становить джерело радості, потіхи і миру. Вона — умова нашого спасіння. Милосердя - слово, яке об’являє Пресвяту Трійцю. Милосердя - це найвищий і остаточний акт, у якому Бог виходить нам назустріч. Милосердя - основоположний закон, що мешкає у серці кожної людини, коли вона щирими очима дивиться на свого брата, якого зустрічає на життєвому шляху. Милосердя - шлях, що єднає Бога з людиною, оскільки відкриває серце на надію бути любленим навіки, незважаючи на обмеження нашого гріха.»

Погляд Святішого Отця на милосердя скеровує нас на дві дороги. Перша пригадує, що це Бог є тим, хто виходить нам назустріч. Підтвердження цього знаходимо в притчі про Марнотравного Сина. Там бачимо Отця, який тужить і очікує повернення свого сина. І в цьому вимірі Понтифік прагне, щоб: «ювілейний відпуст був для кожного справжнім досвідом Божого милосердя, яке усім виходить назустріч з обличчям Отця, який приймає і пробачає, цілковито забуваючи гріх».

Щоб могти отримати відпуст, вірні повинні здійснити паломництво до Святих Дверей, відкритих в кожній катедрі і в святинях, визначених дієцезіальним єпископом, а також в чотирьох папських базиліках в Римі. Можливість отримання ювілейного відпусту мають також ті, хто не має змоги  здійснити паломництво до Святих Дверей, відноситься це перш за все до хворих, самотніх, в’язнів, людей похилого віку. Для отримання відпусту вони мають «з вірою та радісною надією переживати час випробувань, приймаючи Святе Причастя, чи беручи участь у Святій Месі і в спільній молитві, також за посередництвом засобів мас-медіа».

Очевидно, сам перехід через Святі Двері не змиває наші гріхи, це повинно відбутися в таїнстві покути і примирення. Тому у визначених храмах є необхідним особливе служіння в сповідальниці.

Друга дорога – це звернення уваги на вчинки милосердя по відношенню до тіла та душі. У зв’язку з цим Папа пише: «Досвід милосердя стає видимим в свідченні конкретних знаків, так як цього вчив нас сам Ісус. Кожного разу, коли вірний сам зробить кілька з цих вчинків з впевненістю отримає ювілейний відпуст».

На цій дорозі потрібно заново подивитися на духовну та матеріальну вбогість. Це ми, несучи людям надію, втіху, молитву, пробачення, маємо бути Апостолами Милосердя. Це ми через добрі вчинки повинні наблизитися до потребуючих. В нашій Батьківщині є поширена вбогість і з нею змагається чимало людей. Приводів до такого стану речей є достатньо: війна на сході України, безробіття, низька заробітна плата і пенсія, розбиті подружжя і осиротілі діти. Багато сімей терпить внаслідок розлуки, викликаної виїздом за кордон у пошуках праці. А скільки ж хворих самотньо терпить в своїх домівках, в лікарнях, будинках пристарілих. Наблизьмося до наших братів і сестер, які перебувають у потребі і робімо їм християнські вчинки милосердя. Поділімося добротою, щоб колись почути від Ісуса слова: «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших – ви мені зробили (Мт 25,40)

В Році Милосердя Папа багато уваги приділяє справі належної індивідуальної і суспільної вразливості підходу до дару нового життя. Відноситься це перш за все драми абортів і жінок, які їх робили. «Знаю, що це драма екзистенційна і моральна. Я зустрів багато жінок, які мали на серці шрами, залишені їм важким і болісним вибором. Те, що відбулося, є глибоко неслушне; проте, коли це зрозуміється у повній правді, можна не втратити надію. Нікому, хто жаліє, не можна відмовити Божого пробачення, особливо, коли він зі щирим серцем приступає до Таїнства Сповіді, для того, щоб примиритися з Отцем» - написав Папа Франциск. У зв’язку з цим в Ювілейному Році постановив дозволити кожному священику розгрішати гріх аборції у осіб, які його вчинили, а тепер щиро жаліють і просять пробачення.

Дорогі Брати і Сестри!

Перед спільнотою Церкви у світі і в Україні зокрема стоїть велике завдання, адже в переживанні Року Милосердя мова йде не про великі лозунги і декларації, але про свідчення нашого християнського життя, для того, щоб показати іншим дорогу до Бога, який не хоче карати, а хоче любити милосердною любов’ю.

Наш спільний ювілейний шлях милосердя розпочнеться відкриттям Святих Дверей в усіх катедрах і конкатедрах в неділю 13 грудня 2015 року. А у визначених єпископами святинях інаугурація року Милосердя і відкриття Святих Дверей відбудеться через тиждень, в неділю 20 грудня 2015 року. Підготуймося до цих подій сповідаючись і пробачаючи вчинені нам кривди, щоб з чистим серцем увійти в простір милосердя, в якому чекає на нас Добрий Милосердний Отець.

В цьому важливому році нехай огортає нас своєю опікою Мати Милосердя і наші Святі Покровителі, а благословення, яке уділяємо: «В ім’я Отця і Сина і Святого Духа» допоможе нам перемагати зло добром і ненависть любов’ю. Амінь.

 

Львів, 25 листопада 2015 року

N. 51/2015

Конференція Римсько-Католицьких Єпископів України

Просимо цей лист прочитати на всіх Євхаристіях в ІІ Неділю Адвенту, 6 грудня 2015 року.

 

 

13 marca 2015 roku, podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice św. Piotra w Rzymie, papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia. Zwrócił się wówczas do całego Kościoła słowami:  „Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić bardziej oczywistą swą misję jako świadka miłosierdzia. To droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia. Dlatego też postanowiłem ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, w centrum którego będzie Boże miłosierdzie. To będzie Rok Święty Miłosierdzia. Chciejmy go przeżywać w świetle słów Pana:  «Bądźcie miłosierni, jak wasz Ojciec» (Łk 6,36). Dotyczy to zwłaszcza spowiedników. Wiele miłosierdzia! Ten Rok Święty rozpocznie się w tegoroczną uroczystość Niepokalanego Poczęcia, a zakończy 20 listopada 2016 r., w niedzielę Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, który jest żywym obliczem miłosierdzia Ojca.  Jestem przekonany, że cały Kościół, który bardzo potrzebuje miłosierdzia, bo jesteśmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić owocnym Boże miłosierdzie, przez które wszyscy jesteśmy wezwani  do dawania pociechy każdemu człowiekowi naszych czasów. Nie zapominajmy, że Bóg przebacza wszystko i, że Bóg przebacza zawsze. Nie męczmy się nigdy proszeniem o przebaczenie.”

Natomiast w bulli „Misericordiae Vultus” papież napisał: „Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.”

Papieskie spojrzenie na miłosierdzie kieruje nas na dwie drogi. Pierwszą jest przypomnienie, iż to Bóg jest tym, który wychodzi nam na spotkanie. Potwierdzenie tego znajdujemy w przypowieści o Synu Marnotrawnym. To tam widzimy Ojca tęsknie wyczekującego na powrót swego syna. I w tym wymiarze Ojciec Święty pragnie, by „jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech”.

Aby uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego, a także w czterech bazylikach papieskich w Rzymie. Możliwość uzyskania jubileuszowego odpustu mają również ci, którzy nie będą mogli odbyć jubileuszowej pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi, samotni i więźniowie, którzy  nie są w stanie odbyć pielgrzymki do Drzwi Świętych. W tym celu mają oni „z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten moment próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu”.

Oczywiście samo przejście przez Drzwi Święte nie dokona oczyszczenia naszych grzechów, to musi odbyć się w sakramencie pokuty i pojednania. Dlatego w Kościołach Stacyjnych, potrzebna jest większa niż zwykle posługa w konfesjonale.

Drugą drogą jest  zwrócenie uwagi na znaczenie uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy. I w tej kwestii pisze papież: „Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust”.

I na tej drodze potrzeba nowego spojrzenia pozwalającego dostrzec ubóstwo duchowe i materialne. To my mamy być Apostołami Miłosierdzia niosąc nadzieję, pociechę, modlitwę i przebaczenie. To my powinniśmy dotrzeć swoim dobrym uczynkiem do potrzebujących. W naszej Ojczyźnie jest wiele biedy, z którą boryka się miliony ludzi. Powodów takiego stanu jest wiele: wojna na wschodzie, bezrobocie, niskie wynagrodzenie za pracę i emerytury, rozbite małżeństwa i osierocone dzieci. Wiele rodzin boryka się z rozłąką spowodowaną wyjazdem za granice w poszukiwaniu pracy. Iluż chorych samotnie przeżywa swoje cierpienie w domach, szpitalach i domach opieki. Dotrzyjmy do nich aby spełnić chrześcijańską drogę uczynków miłosierdzia wobec naszych braci i sióstr w potrzebie. Podzielmy się dobrocią aby usłyszeć kiedyś słowa Pana Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". (Mt 25,40)

W Roku Miłosierdzia sporo miejsca Papież poświęca kwestii należytej wrażliwości indywidualnej i społecznej na kwestię przyjmowania nowego życia. Dotyczy to zwłaszcza dramatu aborcji i kobiet, które się jej poddały. „Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest głęboko niesłuszne; jednakże tylko wtedy, gdy zrozumie się to w prawdzie, można nie stracić nadziei. Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem” – napisał Franciszek. Z tego też powodu w Roku Jubileuszowym postanowił upoważnić wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie.

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielkie wyzwanie staje przed wspólnotą Kościoła na świecie i w Ukrainie, gdyż w Roku Miłosierdzia  nie chodzi tylko o wielkie hasła i deklaracje lecz o świadectwo naszego chrześcijańskiego życia, ukazując innym drogę do Boga, który nie  chce karać lecz miłować miłosierną miłością.

Nasza wspólna jubileuszowa droga miłosierdzia rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych we wszystkich katedrach i konkatedrach w niedzielę 13 grudnia 2015 roku. Natomiast w wyznaczonych Kościołach Stacyjnych inauguracja Roku Miłosierdzia i otwarcie Drzwi Świętych odbędzie się tydzień później, w niedzielę 20 grudnia 2015 r.  Do tych wydarzeń przygotujmy się poprzez spowiedź i przebaczenie wyrządzonych krzywd aby z czystym sercem i pojednaniem wkroczyć w przestrzeń miłosierdzia, w której czeka na nas Dobry i Miłosierny Ojciec.

W tym ważnym roku niech otoczy nas swoją opieką Matka Miłosierdzia i nasi Święci Patronowie, a błogosławieństwo, którego udzielamy: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” dopomoże w zwycięstwie dobra nad złem i miłości nad nienawiścią. Amen.

Lwów, 25 listopada 2015 roku

N. 51/2015

Konferencja Rzymsko-Katolickiego Episkopatu Ukrainy

Powyższy list należy odczytać nas wszystkich Mszach świętych w II Niedzielę Adwentu, 6 grudnia 2015 roku.

 
 


Назад