Aktualności

Назад

Uroczysta konsekracja kościoła św. Mikołaja w Łanowicach pod przewodnictwem biskupa Bronisława Bernackiego i metropolity Mieczysława Mokrzyckiego.

: 799 2021-10-09 22:08:27

8 października do kościoła św. Mikołaja w Łanowicach licznie przybyli wierni i duchowieństwo z dekanatu samborskiego i okolic. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 18.00 powitaniem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego wraz z biskupem Bronisławem Bernackim i uroczystym otwarciem drzwi kościoła.

Proboszcz parafii ks. Tomasz Krzemiński MS przywitał zacnych gości, którzy przybyli, aby rozdzielić radość z uroczystego poświęcenia świątyni. Na początku proboszcz przedstawił krótki zarys historyczny parafii, a także wyraził wdzięczność metropolicie i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do odnowienia świątyni.

Metropolita lwowski skierował słowa równie słowa wdzięczności Bogu i ludziom, którzy wspólnie starali się o odnowienie kościoła. Powiedział: „Dzisiaj jest dzień, w którym przekraczamy próg tego sanktuarium i bierzemy udział w tak wyjątkowym wydarzeniu, kiedy dzieło rąk ludzkich jest oddane Bogu.

To tutaj Bóg chce być z nami w czasie wielkiej radości i wielkiej niepewności. To tutaj Bóg stanie pośród nas ze Słowem Mądrości i w ciszy naszej osobistej modlitwy. Dlatego przekraczając próg tego sanktuarium pamiętajmy, że wkraczamy w przestrzeń łaski Bożej.”

Po kazaniu został poświęcony ołtarz. Biskup Bronisław Bernacki i arcybiskup Mieczysław poświęcili ściany kościoła i skropili je wodą święconą, kadzidłem i namaścili świętym olejem. Po Mszy św. Ks. Tomasz i parafianie zaprosili gości do wspólnego świętowania tego ważnego wydarzenia.


Zarys historyczny parafii:

Parafia w Łanowicach powstała w 1462 roku. Wtedy też na tej ziemi wybudowano pierwszy kościół. Kolejne dwie świątynie powstały w latach 1591 i 1727. Czwarty z istniejących w miejscowości kościołów został wybudowany w roku 1817. Kościół ten przetrwał zawieruchę obu wojen i zachował się niemalże do naszych czasów. Niestety w 1948 r. władze sowieckie aresztowały ks. Dominika Czeszyka – miejscowego proboszcza i zesłały go na Syberię. Opiekę nad parafią przejął wtedy o. Aleksander Kałużewski – redemptorysta z Mościsk. Kapłan ten został jednak szybko zmuszony do wyjazdu z kraju. Przez kolejne pięć lat Msze św. w większe święta sprawowali księża z Sambora. W 1963 r. świątynie i parafię definitywnie zamknięto ale najgorsze miało się dopiero wydarzyć. W latach osiemdziesiątych władze komunistyczne wydały decyzję o zburzeniu kościoła. Wtedy to traktory otoczone kordonem milicji rozerwały świątynie na strzępy. Drewno ze zburzonej świątyni zostało wywiezione z Łanowic i przeznaczone na opał dla jednej ze szkół.

Bardzo przejmującym wydarzeniem w historii tutejszego kościoła był pochówek prochów zniszczonej świątyni. W konspiracji mieszkańcy Łanowic pozbierali rozwleczone traktorami fragmenty wyposażenia i drobne drzazgi ze zburzonego kościoła, spalili je i z wielką czcią pochowali na cmentarzu. Była to z pewnością jedna z wielu oznak zwycięstwa wiary tutejszych mieszkańców oraz ich przywiązania do Pana Boga i kościoła.

Już w 1985 roku na cmentarzu wybudowano niewielką kapliczkę, którą poświęcił ks. Kazimierz Mączyński z Sambora. W latach 1989 – 1994 opieką duszpasterską objął parafię ks. Gerard Liryk z Rudek.

W 1989 kiedy dało się zauważyć już pierwsze oznaki odwilży ustrojowej odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę dzisiejszego kościoła. Warto podkreślić, że czynny udział w budowie świątyni wzięła cała wioska. Pod nadzorem inżynierów z Sambora Pana Forbotnika oraz Pana Puka prace po kolei wykonywali mężczyźni z wioski a każda z rodzin troszczyła się o wyżywienie dla robotników. Koszty budowy pokryli sami mieszkańcy Łanowic. W wyposażeniu kościoła pomagali także byli mieszkańcy miejscowości, zamieszkali za granicą. Budowa została ukończona w roku 1992 roku, rok później 25 września 1993 roku nowo wybudowany budynek kościoła poświęcił bp. Rafał Kiernicki ze Lwowa.

W roku 1994 r. posługę duszpasterską w Łanowicach objęło Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Jan Ożóg MS. W kolejnych latach funkcję proboszcza w Łanowicach pełnili ks. Józef Krzyszycha MS, ks. Jan Stachura MS oraz ks. Fryderyk Wyrostek, którzy wraz z wikariuszami ks. Rafałem Frąckowiakiem MS, ks. Józef Błażej, ks. Jackiem Zawiszą, ks. Wacław Turoń ks. Grzegorzem Różyckim, ks. Robertem Głodowskim oraz bratem Tadeuszem Łuszczyńskim duchową opieką otaczali parafian. Dzięki ich staraniom prawie 30 lat nasza parafia rozwija się i pięknieje. Dzięki temu zaangażowaniu możliwa jest ta nasza dzisiejsza uroczystość.

Autor : Aleksander Kusyj

Назад