Aktualności

Назад

Kolęda z udziałem ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego, w Dekanacie Czortkowskim.

: 1116 2015-12-11 10:23:30

Dnia 9 grudnia 2015 r. do parafji Białobożnica pod Wezwaniem « św. Piotra i Pawła», przybył ks. Abp. Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki, ks. Infułat Józef Pawliczek wikarjusz generalny, oraz ks. Kanclerz Władysław Grymski, by rozdzielić wspólną radość spotkania z kapłanami i siostrami przy kolędzie w naszym dekanacie. 

O god. 10.00 przywitanie księdza Arcybiskupa Mieczysława przez ks. Dziekana Marjana Popielarza, po przywitaniu rozpoczeliśmy wspólną Mszę Świętą. W homilii ks. Arcybiskup podkreslił wartość korzystania z Miłosierdzia Bożego i pokazał aktualne problemy paralizujące spółeczeństwo, a więc strach który nam zagraża, oraz jak przeciwstawić się temu złu.O godz. 12.00 rozpoczelismy konferencje. Ks. Abp. uwrażliwiał nas na tę wielką łaskę Roku Miłosierdzia Bożego ogłoszonego przez Ojca św. Franciszka. A więc była mowa o tajemnicy Miłosierdzia która jest zródłem radości i ukojenia oraz pokrzepienia. W miłosierdziu jest obecność Boga w ludzkiej historii. Mamy nawzajem być miłosierdni, odsłonić dla siebie miłosierdzie Boga. Bóg pragnie naszego dobra, mamy poznać prawdziwe oblicze Boga. Dalej ks. Abp. wyjasnił że mianowicie miłosierdzie nie jest abstrakcyjną ideą lecz konkretnym czynem, czyli stałą wewnętrzną postawa w naszym życiu, czyli milość miłosierna do znoszenia naprzykład trudnych osób. Także wartość Chrztu św. który jest udziałem w Męce i Zmartwychwstaniu. Jubileusz ma za zadanie odnowić łaskę Chrztu św., odkryć dla siebie Boga bogatego w miłosierdzie. Pozwolić Bogu dotknąć swego serca, Jego zobaczyć w swoim życiu.

Po zakończeniu konferencji byli krótkie obrady bieżących spraw. Dalej o godz 13. 00 zgodnie z tradycją odczytano fragment Ewangelii wg. św. Łukasza, o narodzeniu Syna Bożego. Ks. Arcybiskup dokonał błogosławieństwa opłatków, oraz wspólna modlitwa. Odczuwaliśmy szczególną łączność z naszym pasterzem. Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki każdemu kapłanowi oraz siostrom zakonnym złożył życzenia. Przy spiewie kolęd panowała rodzinna atmosfera.

Foto: ks. J. Pawliczek

Tekst& Notariusz dekanatu ks. Roman Łysak.Назад