Aktualności

Назад

Sympozja naukowe w Instytucie Teologicznym im. św. abp. J. Bilczewskiego (Lwów-Brzuchowice) w II semestrze roku akademickiego 2015/2016

: 14325 2016-02-11 15:48:14

W marcu i kwietniu tego roku odbędą się tradycyjne sympozja naukowe w Instytucie Teologicznym im. św. abp. J. Bilczewskiego (Lwów-Brzuchowice).

Serdecznie zapraszamy do udziału.

PROGRAM

1)

12 marca (sobota, 9.30-13.00) (IT, Brzuchowice)

sympozjum biblijne z cyklu „Biblia, Księgą Wiary” (edycja III)

(współpraca: UPJPII, Kraków)

 

2)

9 kwietnia (sobota, 9.30-13.00) (IT, Brzuchowice)

sympozjum katechetyczno-pedagogiczne  (edycja V)

„Znaczenie katechezy w wychowaniu ”

(współpraca: KUL, Lublin)

 

3)

16 kwietnia (sobota, 9.30-13.00) (IT, Brzuchowice)

sympozjum filozoficzne z cyklu „Filozofia dla teologów” (edycja XVI)

(współpraca: UKSW, Warszawa)

 

oraz

 

1)

7-8 kwietnia (czwartek, piątek) (Kuria lwowska)

sympozjum z okazji 360 lat

od Ślubów Jana Kazimierza w Katedrze lwowskiej

(współpraca z KUL, Lublin)

 

2)

23 kwietni (sobota, 9.30-13.00) (IT, Brzuchowice)

Sympozjum z tytułu „Roku Miłosierdzia”

(współpraca z „Kolbianum”, Niepokalanów)

 

3)

28 kwietnia (czwartek, od 11.00) (Katedra lwowska)

sympozjum z okazji 1050 lat Chrztu Polski

(współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim)

 

 Назад