Aktualności

Назад

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: RELACJE KOŚCIÓŁ - PAŃSTWO NA UKRAINIE

: 14926 2017-11-12 21:00:16

pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy
RELACJE KOŚCIÓŁ - PAŃSTWO NA UKRAINIE

 Lwów, 24 listopada 2017 r., Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego

Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie; Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Ordo Fratrum Minorom ConventuaIium)

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 Msza święta - przewodniczy i homilię wygłosi abp dr Mieczysław Mokrzycki
10.00 Rozpoczęcie konferencji

Ks. dr Jacek Uliasz - Dyrektor Instytutu Teologicznego im. Św. Józefa Bilczewskiego Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL - Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL Abp dr Mieczysław Mokrzycki

Sesja I
Przewodniczący: abp Mieczysław Mokrzycki - metropolita lwowski
10.15 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Polska)
Kształtowanie się systemów relacji Kościół - Państwo
10.45 Dr Agnieszka Romanko (KUL, Polska)
Pluralizm systemów relacji Kościół - Państwo w epoce współczesnej
11.15 Przerwa (kawa, herbata)
11.45 Dr Anna Słowikowska (KUL, Polska)
Wkład biskupów bloku państw komunistycznych w nauczanie Soboru Watykańskiego II na temat relacji Kościół - Państwo
12.15 Ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski, Polska) Zasady relacji Kościół - Państwo według Soboru Watykańskiego II
12.45 Dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)
Konkordat jako umowa międzynarodowa

13.15 Obiad

Sesja II
Przewodniczący: bp Edward Kawa OFMConv - biskup pomocniczy lwowski

14.30 Prof. dr hab. Viktor Hryshchuk (Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Ukraina) Relacje Kościół - Państwo według Konstytucji Ukrainy i ustawy o wolności sumienia i wyznania
15.00 Ks. dr Konstantin Lozinsky (Akademia Teologiczna w Kijowie, Ukraina)
Skuteczność prawa Kościoła prawosławnego w porządku prawnym Ukrainy

15.30 Przerwa (kawa, herbata)

Sesja III
Przewodniczący: bp Marian Buczek - biskup senior diecezji charkowsko-zaporoskiej

15.45 Ks. dr Oleh Khortyk (Uniwersytet Teologiczny w Iwano-Frankowsku, Ukraina)
Skuteczność prawa Kościoła greckokatolickiego w porządku prawnym Ukrainy
16.15 O. dr Stanisław Kawa OFMCony (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina)
Skuteczność prawa Kościoła łacińskiego w porządku prawnym Ukrainy

16.45 Dyskusja

17.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji
O. dr Stanisław Kawa OFMConv - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
KOMITET NAUKOWY:

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (przewodniczący); prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv; dr Stanisław Kawa OFMConv (sekretarz); ks. prof. dr hab. Józef Krukowski; doc. dr Damián Némec OP

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Stanisław Kawa OFMConv (przewodniczący); ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (wiceprzewodniczący); dr Agnieszka Romanko (sekretarz); dr Anna Słowikowska (sekretarz); ks. dr Jacek UliaszНазад