Aktualności

Назад

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Przynależność do Kościoła Katolickiego”

: 7488 2016-09-20 14:15:10

30 września w Instytucie Teologicznym im. Św. Józefa Bilczewskiego pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przynależność do Kościoła Katolickiego

Kiedy? 30 września 2016 r.,
Gdzie? Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego/p>


Organizatorzy:
• Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL;
• Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego;
• Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Ordo Fratrum Minorum Conventualium)

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 Msza święta – przewodniczy i homilię wygłosi abp dr Mieczysław Mokrzycki – Metropolita Lwowski Kościoła Rzymskokatolickiego; Przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy

10.00 Rozpoczęcie konferencji
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
Ks. dr Jacek Uliasz – Dyrektor Instytutu Teologicznego im. Św. Józefa Bilczewskiego
Abp dr Mieczysław Mokrzycki – Metropolita Lwowski Kościoła Rzymskokatolickiego; Przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy

Sesja I
Przewodniczący: abp Mieczysław Mokrzycki

10.15 Dr Anna Słowikowska (KUL, Polska) – Znaczenie prawne pojęć: przynależność, obrzęd, obrządek, ryt, tradycja
10.45 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Polska) – Kryteria przynależności do Kościoła
11.15 Dr Stanisław Kawa OFMConv (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Ukraina) – Prawo osoby do wolności religijnej a zmiana obrządku
11.45 Dyskusja
12.00 Obiad

Sesja II
Przewodniczący: bp Marian Buczek

13.00 Ks. dr Jacek Połowianiuk (Politechnika Warszawska, Polska) – Kompetencje Stolicy Apostolskiej względem przynależności obrządkowej
13.30 Ks. dr hab. Józef Marčin (Uniwersytet Katolicki w Ružomberku, Republika Słowacka) – Przynależność i zmiana obrządku. Praktyka na Słowacji
14.00 Ks. doc. Andriy Tanasiychuk (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, Italia/Ukraina) – Przynależność i zmiana obrządku. Praktyka na Ukrainie
14.30 Dyskusja
15.00 Zakończenie konferencji
Dr Stanisław Kawa OFMConv (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Ukraina)
Ks. dr Jacek Uliasz – Dyrektor Instytutu Teologicznego im. Św. Józefa Bilczewskiego


KOMITET ORGANIZACYJNY:
Dr Stanisław Kawa OFMConv (przewodniczący); ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (wiceprzewodniczący); dr Agnieszka Romanko; dr Anna Słowikowska (sekretarz); ks. dr Jacek Uliasz

KOMITET NAUKOWY:
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (przewodniczący); prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv; dr Stanisław Kawa OFMConv (sekretarz); ks. prof. dr hab. Józef Krukowski; doc. dr Damián Němec OPНазад