Aktualności

Назад

Kondolencje Nuncjusza Apostolskiego Claudio Guggerotti dla Arcybiskupa M. Mokrzyckiego

: 1394 2016-10-03 10:18:56

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
Arcybiskup Metropolita Lwowa
Przewodniczący Konferencji Biskupów na Ukrainie

 

Ekscelencjo Najprzewielebniejszy i Drogi Księże Arcybiskupie!
Dotarła do mnie wiadomość, że Anioł Śmierci przyszedł zabrać drogiego ojca Waszej Ekscelencji Pana Piotra, aby zaprowadzić go w wiekuiste objęcia Pana wszelkiego Miłosierdzia. Wiara chrześcijańska jest z pewnością wielką pociechą zważywszy, że zmarł on w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Bożego.

Jakaż to wielka pociecha dla Waszej Ekscelencji i dla całej Jego drogiej rodziny! Mamy świadomość ludzkiego bólu rozstania, przede wszystkim dla kapłana i biskupa, który zawsze pozostaje szczególnie przywiązany do swojej rodziny, z której pochodzi.

W imieniu Ojca Świętego Franciszka wyrażam moje jak najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia oraz zapewnienie, że nie zapomnimy w modlitwach o Tym, który przekazał Ekscelencji życie. Zapewniamy w tym trudnym momencie o bliskości wszystkich synów i córek, a przede wszystkim kapłanów, zakonników i zakonnic w Archidiecezji Metropolitalnej we Lwowie, do której Ekscelencja został powołany aby jej przewodzić. Zapewniamy o pamięci wszystkich diecezji katolickich na Ukrainie a także wielu osób, które obdarzają Ekscelencje szacunkiem i miłością, jest ich naprawdę wiele w różnych zakątkach świata.

Z pewnością wyjdzie na spotkanie ukochanego taty Ekscelencji święty Jan Paweł II, który otaczał Ekscelencję wielkim uczuciem ojcowskim i był ogromnie wdzięczny za synowską i oddaną służbę jaką Ekscelencja pełnił przy Ojcu Świętym przez wiele lat. Proszę zapewnić wszystkich krewnych, przyjaciół, znajomych i wszystkich którzy będą uczestniczyć w świętym obrzędzie pogrzebu o błogosławieństwie Apostolskim jakie Ojciec Święty Franciszek udziela Ekscelencji i wszystkim obecnym.

Proszę o przyjęcie wyrazów należnej czci w Chrystusie.

Kijów, 01 października 2016Назад