Aktualności

Назад

Wizytacja kaniniczna parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego w Wielkich Mostach. Początek wizytacji kanonicznej Dekanatu Żółkiew.

: 4192 2016-02-15 17:41:52

W dniach 13-14 lutego Arcybiskup M. Mokrzycki dokonał wizytacji kaninicznej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego w Wielkich Mostach (Dekanat Żółkiew).

Wizytacja tej parafii zapoczątkowała wizytację dekanatu Żółkiew, dlatego przybyli też kapłani i siostry zakonne posługujący w tym dekanacie.

W sobotę 13 lutego Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, wikariusz generalny ks. inf. Józef Pawliczek i ks. kanclerz Władysław Grymski przyjechali do Wielkich Mostów.

O 11.00 odbyło się powitanie arcybiskupa przez proboszcza i parafian, po czym Metropolita przewodniczył Mszy św., którą koncelebrowali: proboszcz ks. Igor Korzydło, ks. Władysław Grymski, ks. Józef Pawliczek i kapłani z dekanatu.

Po Mszy św. arcybiskup porozmawiał w kościele z wiernymi, a następnie na plebanii spotkał się z kapłanami i siostrami zakonnymi.

Dalej był obiad z prezydentem miasta, który też uczestniczył we Mszy św w kościele.

O 15.00 na cmentarzu modlono się modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia. Potem arcybiskup zatrzymał się przy ruinach synagogi żydowskiej. Niemcy zamordowali około 1500 Żydów z getta urządzonego w Wielkich Mostach.

Dalej arcybiskup pojechał do kaplicy w miejscowości Nyzy, w której już nie jest sprawowana liturgia, bo nie ma już tam katolików obrządku łacińskiego.

Z Nyz arcybiskup pojechał do niedalekiego Bełza. Tam wstąpił do cerkwi prawosławnej i do kaplicy z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej (Bełzkiej). Napisy na cerkwi są po polsku.

Jeszcze po obiedzie metropolita odwiedził chorą pani Halinę Sawicka nastepnie odwiedził rodzinę Krawczenko.

W drugi dzień wizytacji w I Niedziele Wielkiego Postu, arcybiskup Mieczysław przewodniczył o 10.00 Mszy świętej którą koncelebrowali z arcybiskupem: ks. Proboszcz Igor Korzydło, ks. wikariusz generalny i ks. kanclerz.

Po Mszy św. arcybiskup spotkał się w salce na plebanii z grupą wiernych, część stanowili dzieci i młodzież.

O 13.00 była sprawowana Msza św. w Starym Dobrotworze, po Mszy św. odbyło się spotkanie w kościele z wiernymi.

Po kolacji w arcybiskup, ks. wikariusz generalny i ks. kanclerz wrócili do Lwowa.

 

Zdjęcia ks. Józef PawliczekНазад