Aktualności

Назад

XXV Jubileuszowy konkurs „Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży”

: 20710 2018-04-30 13:32:42

Szkoła Średnia nr 24 im. M. Konopnickiej we Lwowie 
oraz
Fundacja Dziedzictwo Kresowe w Warszawie
ogłaszają

XXV Jubileuszowy Konkurs
„Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży”

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat.

Konkurs odbędzie się 31 maja br. o godz. 11.00 w gmachu Szkoły Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej przy ul. Konyśkoho 4, tel. (380-32) 275-66-62.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach obejmujących twórczość Marii Konopnickiej. Uczestnik może wybierać dowolną kategorię lub wystartować w kilku kategoriach.

Konkurs recytatorski

1. Uczestnik powinien przygotować jeden utwór Marii Konopnickiej lub jego fragment (czas recytacji – do 5 min.).

2. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych: 6-10 lat, 11-14 lat oraz 15-18 lat.

Konkurs poezji śpiewanej

1. Konkurs poezji śpiewanej przebiega na takich samych zasadach jak konkurs recytatorski.

Konkurs plastyczny

1. Uczestnik powinien przygotować ilustrację do wybranego utworu Marii Konopnickiej w dowolnej technice (format A-3 ). Pracę należy podpisać na odwrocie, podając jej tytuł oraz imię, nazwisko i wiek ucznia, a także szkołę oraz przesłać na adres szkoły do 21 maja 2018r.

Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów przyzna I, II oraz III miejsce w każdej kategorii poszczególnych grup wiekowych. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie Karty Uczestnika i wysłanie jej do dnia 21 maja 2018 r. na adres szkoły lub elektronicznie na e – mail: school.konopnicka.lviv@gmail.com. Karta Uczestnika dostępna jest w siedzibie szkoły oraz do pobrania poniżej.

Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży osób spoza Lwowa. Szczegóły można uzyskać kontaktując się z organizatorami.

Uwaga! W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix oraz I miejsca z ostatnich trzech lat.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Regulamin Konkursu

2. Zgłoszenie UczestnikaНазад