Aktualności

Назад

Inauguracja instutytu teologicznego im. Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego we Lwowie

: 5264 2018-09-27 16:28:35

28 września 2018 r. (piątek)
Sympozjum: „Większa miłość Sprawiedliwych”
(w 75 lat od tragedii wołyńskiej – pamięć, prawda i zbawienie w Jezusie Chrystusie)

15.00 Sympozjum

1. Ks. Prof. Dr hab. Stanisław NABYWANIEC (Uniwersytet Rzeszowski; IT, Lwów): „Sanguis, qui effusus est inter templum et altare. Martyrologia polskiego duchowieństwa w metropolii lwowskiej w latach ludobójstwa dokonywanego na ludności polskiej Wołynia i Małopolski Wschodniej”.
2. O. Mgr Ihor PELECHATYJ (KUL, Lublin): „Бл. Свмч. Григорій Хомишин – промотор діалогу між греко-католицьким та римо-католицьким єпископатами у справі українсько-польського порозуміння в І-ій пол. ХХ ст.”.
3. Ks. Prof. Dr hab. Andrzej ZWOLIŃSKI (UPJPII, Kraków; IT, Lwów): „Patriotyzm jako chrześcijański obowiązek”.

18.00 Msza św. na zakończenie Sympozjum (kościół akademicki – przewodniczenie i homilia: Bp Marian Buczek)


29 września 2018 r. (sobota)


Uroczystość
10.00: Msza św. (przewodniczenie i homilia JE Ks. Abp Wiktor Skworc)
(poświęcenie sztandaru IT)

11.00: Akademia inauguracyjna
Wykład: JM Prorektor KUL, Ks. Dr hab. Andrzej KICIŃSKI, prof. KUL:
„Stulecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako dowód Opatrzności Bożej”
Immatrykulacja studentów I roku
Słowo zaproszonych Gości
Słowo JE Ks. Abp Mieczysława Mokrzyckiego

ok. 12.30: obiadНазад