Aktualności

Назад

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki spotkał się z braćmi ze wspólnoty Taizé we Lwowie

: 3490 2017-10-22 17:22:47


21 października o godz. 19.30 ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki spotkał się z braćmi ze wspólnoty w Taize: francuzem Benoit i słowakiem Jean Danielem. Bracia odwiedzili Białoruś i Ukrainę (Odessa, Dniepro, Kijów, Połtawa, Iwano-Frankiwsk, Drohobycz, Stryj), spotykając sie z biskupami rzymsko- i greko-katolickimi, a takze prawoslawnymi, seminarzystami prawosławnymi, uczestniczyli w modlitwach i dialogu z młodzieżą. Jednym z celów spotkań było przygotowanie duchowe tych, którzy planują udział w Europejskim Spotkaniu Młodzieży, które odbędzie się na przełomie roku w Bazylei. Zwracali uwagę na to by wyjazdy nie miały charakteru turystycznych wycieczek, nie dodawano do trasy odległych miejsc, bo to odciąga od skoncentrowania się na istotnych dziełach.

Podczas spotkania z Arcybiskupem Mieczysławem rozmawiano o sytuacji Kościoła na Białorusi (w kontekście niedawnego spotkania przewodniczących episkopatów Europy w Mińsku), relacjach ekumenicznych na Ukrainie, zwłaszcza z Kościołami prawosławnymi. Wspólnota Taize buduje relację z Ukraińskim Kościołem Prawosławnym (będącym w jedności z Patriarchatem Moskiewskim), od przychylności tego ostatniego w dużej mierze uzależnia przeprowadzenie regionalnego spotkania. Ks. Arcybiskup nakreślił wygląd prawdziwych relacji prawosławnych wobec Kościoła Katolickiego. Metropolita Lwowski wyraził życzliwość wobec idei regionalnego spotkania młodzieży we Lwowie. W tego typu spotkaniach bierze udział 1-2 tys. młodzieży z sąsiednich krajów. Ks. Arcybiskup wysłuchał relacji braci ze spotkań z młodzieżą na Ukrainie.

W spotkaniu wzięli udział odpowiedzialni za program pobytu braci we Lwowie.

Po spotkaniu Arcybiskup Mieczysław i bracia z Taize wzięli udział w modlitwie w katedrze. Arcybiskup przemówił do młodzieży wypełniającej katedrę (około 300 osób) ciesząc się, że mógł otworzyć drzwi katedry dla młodzieży. Zwrócił uwagę, że ważnym jest, iż modliła się wspólnie młodzież rzymsko- i greko-katolicka, budując, jak uczy się w Taize, pojednanie i bratnią miłość.

ks. Grzegorz Draus, proboszcz parafii św. Jana Pawła II we LwowieНазад