Новини

Назад

Архієпископ Мечислав Мокшицький згадує святого Йоана Павла ІІ

: 441 2018-10-17 20:24:32

Архієпископ Мечислав Мокшицький згадує святого Йоана Павла ІІ

Текст поки доступний лише у польськомовній версії

„Święty Jan Paweł II jest nadal obecny w życiu ludzi, bo potrzebują jego autorytetu, ojcostwa i autentyczności jego wiary. Modliłem się, by Ojciec Święty dalej był wśród nas poprzez świętych obcowanie. By pomagał nam przeżywać każdy dzień z wielkim chrześcijańskim entuzjazmem, byśmy budowali nasz Kościół na prawdzie i jedności. Modliłem się, by pomagał nam zrozumieć, jak wielką rolę Chrystus odgrywa w każdym człowieku, i że jest dla nas Nadzieją i Miłością – mówi abp Mokrzycki. – Uczyłem się od niego przede wszystkim odpowiedzialności za swoje powołanie, za swoją posługę, a jednocześnie tej jego wielkiej troski o to, by to, co głoszę i czego nauczam, było prawdziwie wcielane w życie. Dlatego właśnie Jan Paweł II tak wiele pielgrzymował, chciał być obecny na wszystkich kontynentach, blisko każdego człowieka. Przede wszystkim chciał, aby wszyscy ludzie mogli każdy dzień przeżywać w pokoju. Jan Paweł II pozostał na zawsze w moim sercu, jako człowiek modlitwy, jako ten, który wiele godzin spędza w kaplicy na swoim klęczniku, który swoją posługę i życie każdego człowieka zawierza Panu Bogu i Matce Najświętszej”.Назад