Aktualności

Назад

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poprowadził uroczystości maryjne w sanktuarium na Chełmskiej Górze.

: 1534 2016-09-09 02:38:29

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki na zaproszenie Arcybiskupa Lubelskiego Stanisława Budzika przewodniczył wczoraj uroczystościom odpustowym w Sanktuarium w Chełmie.

Celebrans dokonał poświęcenia dużych wieńców dożynkowych, przywiezionych z wiosek ziemi chełmskiej. W kazaniu arcybiskup mówił o powołaniu Maryi, jej otwartości na życie i plan Boga. Prosił o modlitwę o pokój na Ukrainie, za wstawiennictwie Maryi w znaku jej ikony, która do Chełma dotarła z Kijowa.

Odpust w Chełmie to jedno z ważniejszych duchowych wydarzeń archidiecezji lubelskiej. Modlitewne czuwania trwa nieprzerwanie całą dobę, gromadząc kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Na czuwanie składa się droga krzyżowa po kalwarii położonej na wzgórzu, pasterka z udziałem dawnych duszpasterzy, różaniec fatimski (w nocy), liturgie prowadzone przez biskupów na placu przed bazyliką.

W sanktuarium chełmskim w latach 1996-2000 posługiwał ks. Grzegorz Draus, pracujący obecnie we Lwowie.

Góra Chełmska to sanktuarium maryjne, którego korzenie sięgają XI w. Obraz Matki Bożej Chełmskiej (oryginał obecnie w Muzeum Ikony w Łucku) należy do najstarszych ikon. Przedstawia Maryję w stylu „hodegetria”, czyli „ta, która wskazuje drogę”. Obecny kształt świątyni powstał w XVIII wieku, według projektu Pawła Fontany, twórcy min. klasztoru i cerkwi w Poczajowie. Po przemianach historycznych dawna unicka a późnej prawosławna katedra stała się świątynią rzymsko-katolicką. Bardzo duży procent mieszkańców ziemi chełmskiej pochodzi Wołynia jak też z ziemi lwowskiej. Kościół Narodzenia Maryi nosi tytuł bazyliki mniejszej.

Autor fotografii: ks. Tomasz MusiejНазад