Aktualności

Назад

Arcybiskup M. Mokrzycki wziął udział w rocznicy 15-lecia szkoły imienia św. Jana Pawła II i gimnazjum w Zarzeczu (diecezja przemyska)

: 768 2015-11-19 16:11:35

6 listopada br. w Zespole Szkół w Zarzeczu obchodzono 15-lecie nadania imienia Jana Pawła II szkole podstawowej i publicznemu gimnazjum.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym podczas której Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski przekazał relikwie Świętego Jana Pawła II.

Po Mszy św. wszyscy udali się przed figurę Patrona Szkoły, gdzie zgodnie z ceremoniałem szkolnym odmówiono modlitwę i złożono kwiaty i znicze oraz odśpiewano „Barkę”.

Na hali sportowej miało miejsce oficjalne powitanie zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, nasz rodak – Ojciec Radosław Kramarski, proboszcz parafii w Zarzeczu Ksiądz Prałat Zenon Ruchlewicz wraz z księżmi z dekanatu, ponadto Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Alina Pieniążek, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tomasz Bury, Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze Mariusz Pieniążek, Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Małgorzata i Zbigniew Gumińscy, jak też przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Nie zabrakło także przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II z Dobkowic, Iwonicza Zdroju, Jabłonki, Kańczugi, Klimkówki, Kopytowej, Krościenka Wyżnego, Orzechowic, Przemyśla, Przeworska, Rakszawy, Świebodnej i Zapałowa. Szczególnie serdecznie zostali powitani przedstawiciele Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie z Dyrektorem Janiną Wysocką.

W dalszej części uroczystości zebrani wysłuchali okolicznościowych przemówień dyrektora szkoły, wójta gminy oraz biskupa Mokrzyckiego, który podzielił się wspomnieniami o Janie Pawle II.

Po części oficjalnej wystąpili z programem artystycznym uczniowie Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Kolejnym punktem programu było zawiązanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej. Uroczystości tej towarzyszyło spotkanie dyrektorów, nauczycieli, katechetów z placówek oświatowych noszących imię Jana Pawła II.

W tym dniu zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić szkołę jak też Muzeum Dzieduszyckich.

W godzinach wieczornych przed Pałacem zostało zorganizowane widowisko z udziałem grupy Sarmacka Brać z Zarzecza.  Zaproponowano chętnym przejażdżkę bryczką, a na zakończenie wszyscy zatańczyli poloneza w sali balowej.

Tekst i zdjęcia: Moj PrzeworskНазад