Aktualności

Назад

Jubileusz 25-lecia pobytu Księży Zmartwychwstańców w Samborze i 25-lecia powtórnego pobytu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

: 1223 2015-11-16 08:47:37

W dniu 13 listopada odbyła się w Samborze uroczystość związana z 25-leciem pobytu Księdza Proboszcza Andrzeja Kurka i Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego (Zmartwychwstańców) w Samborze i na Ukrainie. 

W okresie komunizmu kościół w Samborze nie był zamknięty. Przez wiele lat, do 15 VII 1990 r. proboszczem był ks. Kazimierz Mączyński. Potem przez okres trzech miesięcy odprawiali tu różni księża. Na prośbę Arcybiskupa Mariana Jaworskiego ówczesny Prowincjał ks. Grzegorz Treder CR wysłał księdza Andrzeja Kurka na Ukrainę, który 19 X 1990 r. przyjechał do Sambora.

Prócz pracy duszpasterskiej w Samborze ks. Andrzej miał do obsługi także okoliczne kościoły. Na początku lat 90 – tych wszystkie kościoły były doprowadzone do używalności i zostały dostosowane do potrzeb kultu. Po nieudanych próbach odzyskania dawnej plebanii, ks. Andrzej podjął się budowy nowego budynku. Angażował się także dla Archidiecezji Lwowskiej: rzez 10 lat był Dyrektorem „Caritas” Archidiecezji Lwowskiej, członkiem Komisji Głównej Synodu Archidiecezji Lwowskiej, członkiem Rady Kapłańskiej, obecnie po raz drugi jest Dziekanem Dekanatu Sambor.

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi pojawiły się w tym mieście po raz pierwszy w 1901 roku. Od początku prowadziły sierociniec, a następnie przedszkole. Od 1941 r. za okupacji niemieckiej z narażeniem własnego życia ukrywały wśród 100 dzieci także dzieci żydowskie. W 1944 r. po ponownym zajęciu Sambora przez Rosjan, Siostry zostały ostatecznie usunięte z Sierocińca, a majątek upaństwowiono.

Do Sambora siostry powtórnie wróciły 25 lat temu w osobie s. Darosławy Piekarz. Siostry wybudowały dom z kaplicą na placu przekazanym przez pana Mariana Zabawskiego. Siostry prowadzą katechezę, opiekują się kościołem parafialnym, zajmują się chorymi i samotnymi, starają się być dla otoczenia po prostu „siostrami”.

Na uroczystość przybyło wielu gości z Ukrainy i Polski. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Z grupą współbraci przyjechał Prowincjał Księży Zmartwychwstańców ks. Krzysztof Swół, obecni byli księża dekanatu Samborskiego i Archidiecezji Lwowskiej, Siostra Wikaria Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi s. Wanda Mikicka z grupą sióstr z Polski i z Ukrainy, Konsul Generalny RP ze Lwowa, p. Wojciech Mazur, nowo wybrany Mer miasta Sambor Jurij Petrowicz, goście z Polski i Ukrainy. Ksiądz Arcybiskup dziękował za pracę Księży Zmartwychwstańców i Sióstr oraz złożył życzenia, dalszego trwania w pokorze z dobrocią i miłosierdziem w miejscu, gdzie Bóg postawił.

Oprawę Mszy św. uświetnił zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, pod Dyrekcją p. Jacka Bonieckiego (jednocześnie dyrygenta), który także po Mszy św. dał przepiękny koncert. Podziękowaniem dla zespołu były nie tylko słowa i kwiaty, ale i gorące przyjęcie przez zebranych w kościele.

Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą zgromadzenia Księży i Sióstr będzie rozwijać się nadal i służyć Kościołowi na Ukrainie.

s. Elżbieta ŚlempНазад