Aktualności

Назад

24 godziny dla Pana (4-5 marca 2016 r.)

: 3540 2016-02-25 12:23:44

Odpowiadając na wolę papieża Franciszka, wyrażoną w bulli "Misericordiae Vultus" w p. 17 Komisja ds liturgii Konferencji rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy pragnie zwrócić uwagę duszpasterzy na niektóre aspekty modlitwy "24 godziny dla Pana", która ma mieć miejsce z okazji Roku Miłosierdzia.

Chociaż cały przebieg tej modlitwy w parafiach w gruncie rzeczy zależy od proboszczów, to jednak chcemy przypomnieć niektóre sprawy, z tym związane:
1. Modlitwa powinna mieć miejsce 4-5 marca br. Ponieważ papież Franciszek w Rzymie rozpocznie ją o 16.00 czasu kijowskiego, to nie wypada w parafiach rozpoczynać jej wcześniej.
2. Każdy proboszcz powinien wcześniej ułożyć plan tego modlitewnego i całodobowego czuwania w kościele, uwzględniając dyżury poszczególnych wspólnot i grup modlitewnych.
3. W centrum tej modlitwy powinien być sakrament pokuty i pojednania, a więc nie powinno brakować księży do spowiedzi. Jeśli nie jest to możliwe, aby ksiądz był bez przerwy w konfesjonale, należy wyznaczyć określone godziny spowiedzi.
4. Czuwanie modlitewne warto rozpocząć i zakończyć Eucharystią. Pozostały czas może być spędzony na adoracji Najświętszego Sakramentu, która powinna być zakończona uroczystym błogosławieństwem.
5. Modlitewne czuwanie powinno mieć charakter pokutny, dlatego nie powinno brakować modlitwy i śpiewów o charakterze pokutnym. Można jednak wykorzystać takie tradycyjne praktyki i pobożne modlitwy, jak, różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego, Drogę Krzyżową, Gorzkie żale, śpiew psalmów i czytanie Pisma św., czytanie Liturgii godzin. Zaleca się również odśpiewanie Godzinek o Miłosierdziu Bożym.
6. Przypominamy, że 5 marca br. przypada pierwsza sobota miesiąca. W tym dniu za wstawiennictwem Maryi, otwartej na Ducha Świętego, będziemy się modlić za nas i naszych bliskich o dar pokuty i nawrócenia.
7. Podczas tego całodobowego modlitewnego czuwania pamiętajmy również o modlitwie o pokój w naszym kraju.
8. Załączamy materiały do ​​wykorzystania podczas modlitewnego czuwania "24 godziny dla Pana."
Komisja ds liturgii
Konferencji rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy

Materiały pomocnicze: w języku polskimНазад