Aktualności

...

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wręczył nowe nominacje duszpasterskie

: 668 2022-01-27 17:00

Neoprezbiterzy archidiecezji lwowskiej, którzy niedawno przyjęli sakrament święceń kapłańskich, otrzymali dziś nowe dekrety i nominacje do swoich pierwszych parafii. O 12.00 podczas modlitwy „Anioł Pański” abp Mieczysław Mokrzycki w Kurii Metropolitalnej ogłosił zmiany personalne w archidiecezji lwowskiej i spotkał się z księżmi neoprezbiterami: ks. Wiktor Cyganiuk został mianowany wikariuszem wspólnoty parafialnej w Strzelczyskach, a ks. Kazimierz Wawrycz został mianowany wikariuszem wspólnoty parafialnej w Iwano-Frankowsku.


...

Modlitwa o jedność chrześcijan w katedrze lwowskiej

: 530 2022-01-26 13:04

25 stycznia w bazylice metropolitalnej we Lwowie, w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, w dzień święta Nawrócenia św. Pawła, odbyła się modlitwa ekumeniczna.


...

Dzień Szkaplerza w kościele św.Jana Pawła II we Lwowie.

: 93 2022-01-25 14:18

O. Paweł Ferko, karmelita z Berdyczowskiego Sanktuarium, poświęcił i nałożył szkaplerze 58 parafianom w kościele św. Jana Pawła II we Lwowie. Z pomocą dwóch braci ze świeckiego karmelu, przedstawiał w kazaniach i poprzez literaturę, znaczenie naszego Szkaplerza i poświęcenia się poprzez ten znak Matce Bożej.


...

Post i modlitwa w intencji pokoju w Ukrainie. Apel Konferencji Episkopatu Ukrainy.

: 467 2022-01-24 19:42

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

W trudnym czasie, jakiego doświadcza Ukraina, wielkim wsparciem dla naszego Narodu jest solidarność płynąca ze strony Kościoła Powszechnego, a szczególnie ważnym jest głos Papieża Franciszka, któremu nie jest obojętny nasz los. Wyrazem tego jest apel papieża o modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie, skierowany do całej Wspólnoty Kościoła. W prośbie Ojca Świętego dostrzegamy ojcowską troskę, z jaką zatrzymuje się przy nas, nie tylko jako Głowa Kościoła Katolickiego, ale również jako głos sumienia, wzywający do poszanowania prawa do pokoju i wolności.


...

Prymicje bukowińskich neoprezbiterów ks. Wiktora Cyganiuka i ks. Kazimierza Wawrycza.

: 853 2022-01-24 18:44

Bukowińscy neoprezbiterzy, którzy otrzymali święcenia z rąk arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w katedrze lwowskiej ks. Wiktor Cyganiuk z Czerniowiec i ks. Kazimierz Wawrycz z Piotrowiec Dolnych (Arszyca) w niedzielę 23 stycznia 2022 r. odprawili pierwszą Mszę św. w swoich rodzinnych parafiach.