Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

Cele i zasady działania Fundacji:

Celem Fundacji jest wsparcie wszechstronnego rozwoju Archidiecezji Lwowskiej na poziomie lokalnym regionalnym, a zwłaszcza rozwijanie aktywności duszpasterskiej (pastoralnej),społecznej i gospodarczej, wymiana doświadczeń i wzmocnienie społecznego potencjału rozwojowego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych i kulturowych, podejmowanie działań pomocowych i charytatywnych, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, a które znajdują się na terenie Archidiecezji Lwowskiej i rzeczpospolitej Polskiej.

 

Data powstania 19.11.2008.

 

Zarząd Fundacji:

 

Prezes Fundacji – Jan Bury, tel. +48 530 555 793

W imieniu Zarządu – Zofia Wołosz, tel. +48 511 810 475

Dorosh Vyacheslav, Członek Rady Nadzorczej

Wechta Dariusz, Członek Rady Nadzorczej

Juśkiewicz Kowalik, Teresa Felicja,Członek Rady Nadzorczej

Madejski Grzegorz, Członek Rady Nadzorczej

Kępiński, Jacek Zenon, Członek Rady Nadzorczej

Kulińska Dorota Marta, Członek Rady Nadzorczej

Mokrzycki Mieczysław Józef, Członek Rady Nadzorczej

Kałamarz Maria Helena, Członek Rady Nadzorczej

Lehovych Andzhei, Członek Zarządu

Wołtosz Zofia Maria, Członek Zarządu

Nikiel Jan, Członek Zarządu

Pelc, Emilia Wanda, Członek Zarządu

 

ul. Cetnarskiego 33, Łańcut 37-100 Łańcut

e-mail: semperfidelis.pl@wp.pl

http://www.fundacjasemperfidelis.com/

 

Fundacja „Semper Fidelis” na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

organizacja pożytku publicznego KRS 0000317024

REGON: 141736654 NIP: 7010395541

Bank PEKAO S.A. I O/Łańcut

Nr konta: 58 1240 2643 1111 0010 5882 8600