Instytut teologiczny im. Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Filia Wydziału Teologicznego 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie


Instytut Teologiczny Archidiecezji Lwowskiej,
od swego erygowania 25.01.2009 przez Abpa Metropolitę Mieczysława Mokrzyckiego, pamiętając o uniwersyteckich i naukowych tradycjach teologicznych samego Lwowa, mieście bogatej, wielowiekowej i wielokulturowej historii,
rozwija swą dydaktyczną i naukową działalność i jest w swych założeniach ośrodkiem zgłębiającym i popularyzującym pastoralno-teologiczną spuściznę
św. Abpa Józefa Bilczewskiego i propagującym Jego kult.

 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się dwa razy w miesiącu w ciągu roku akademickiego: w piątek od godz. 13:00, w sobotę przed południem i po południu i w niedzielę do południa.

Do kogo skierowane:
Studia filozoficzno-teologiczne dla osób świeckich, zakonnych oraz członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego trwają 5 lat (dziesięć semestrów).

Cele studiów:
Podstawowym celem studiów teologicznych jest przygotowanie przyszłych teologów świeckich do pracy katechetycznej w parafiach rzymsko-katolickich, jak również pastoralnych zadań w parafii, specjalistycznych poradniach i grupach podstawowych wspólnoty Ludu Bożego.

Ogólny program studiów:
Program studiów przewiduje w pierwszej fazie zdobycie formacji i przygotowania filozoficznego, które stanowi fundament dla podjęcia studiów teologicznych. W ich strukturze zawierają się przedmioty biblijne, wielopłaszczyznowy wykład doktryny i moralności chrześcijańskiej, prawo kanoniczne i wyznaniowe, a ponadto szczegółowe gałęzie teologii praktycznej, w skład której wchodzi m.in. teologia pastoralna, liturgika, dydaktyka katolicka, katechetyka.

Zwieńczenie studiów:
Absolwenci po przedstawieniu pracy oraz po złożeniu egzaminu ex universa theologia i egzaminu magisterskiego, otrzymują stopień magistra teologii.


ADRES:
Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego
Archidiecezja Lwowska obrządku łacińskiego
ul. Lwowska 62, 79491 Lwów – Brzuchowice

SEKRETARIAT IT
tel: 0038 (032) 2409000; +380671970271; fax: 0038 (032) 2409006
e-mail: itlviv@ukr.net; iteologiczny@gmail.com; www.itlviv.org.ua
Dyrektor IT: 0038 (032) 2409044; +380983315545