Instutyt teologiczny im. Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

INSTYTUT TEOLOGICZNY
im. Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego

Filia Wydziału Teologicznego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie


Instytut Teologiczny Archidiecezji Lwowskiej,
od swego erygowania 25.01.2009 przez Abpa Metropolitę Mieczysława Mokrzyckiego, pamiętając o uniwersyteckich i naukowych tradycjach teologicznych samego Lwowa, mieście bogatej, wielowiekowej i wielokulturowej historii,
rozwija swą dydaktyczną i naukową działalność i jest w swych założeniach ośrodkiem zgłębiającym i popularyzującym pastoralno-teologiczną spuściznę
św. Abpa Józefa Bilczewskiego i propagującym Jego kult.

 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się dwa razy w miesiącu w ciągu roku akademickiego: w piątek od godz. 13:00, w sobotę przed południem i po południu i w niedzielę do południa.

Do kogo skierowane:
Studia filozoficzno-teologiczne dla osób świeckich, zakonnych oraz członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego trwają 5 lat (dziesięć semestrów).

Cele studiów:
Podstawowym celem studiów teologicznych jest przygotowanie przyszłych teologów świeckich do pracy katechetycznej w parafiach rzymsko-katolickich, jak również pastoralnych zadań w parafii, specjalistycznych poradniach i grupach podstawowych wspólnoty Ludu Bożego.

Ogólny program studiów:
Program studiów przewiduje w pierwszej fazie zdobycie formacji i przygotowania filozoficznego, które stanowi fundament dla podjęcia studiów teologicznych. W ich strukturze zawierają się przedmioty biblijne, wielopłaszczyznowy wykład doktryny i moralności chrześcijańskiej, prawo kanoniczne i wyznaniowe, a ponadto szczegółowe gałęzie teologii praktycznej, w skład której wchodzi m.in. teologia pastoralna, liturgika, dydaktyka katolicka, katechetyka.

Zwieńczenie studiów:
Absolwenci po przedstawieniu pracy oraz po złożeniu egzaminu ex universa theologia i egzaminu magisterskiego, otrzymują stopień magistra teologii.


ADRES:
Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego
Archidiecezja Lwowska obrządku łacińskiego
ul. Lwowska 62, 79491 Lwów – Brzuchowice

SEKRETARIAT IT
tel: 0038 (032) 2409000; +380671970271; fax: 0038 (032) 2409006
e-mail: itlviv@ukr.net; iteologiczny@gmail.com; www.itlviv.org.ua
Dyrektor IT: 0038 (032) 2409044; +380983315545

Rzymskokatolickie Towarzystwo Teologiczne na Ukrainie im. św. Jana Kantego zaprasza na posiedzenie

: 3304 2018-02-16 23:33:12

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Serdecznie zapraszamy członków Rzymskokatolickiego Towarzystwa Teologicznego na Ukrainie do uczestnictwa w posiedzeniu, jakie będzie miało miejsce w budynku Instytutu Teologicznego im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie-Brzuchowicach 24 lutego br. o godz. 14.30.


ZAPROSZENIE na II Walne Zebranie Rzymskokatolickiego Towarzystwa Teologicznego na Ukrainie

: 7782 2017-11-15 11:35:20

dla wszystkich PT Członków RTTU oraz dla zainteresowanych uczestnictwem w jego działalności II Walne Zebranie Rzymskokatolickiego Towarzystwa Teologicznego na Ukrainie


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: RELACJE KOŚCIÓŁ - PAŃSTWO NA UKRAINIE

: 11040 2017-11-12 21:00:16

pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy
RELACJE KOŚCIÓŁ - PAŃSTWO NA UKRAINIE

 Lwów, 24 listopada 2017 r., Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego


Zaproszenie Akcji Katolickiej na szkolenie dla kandydatów

: 9852 2017-10-30 13:39:45

Czcigodny Księże Proboszczu!
Czcigodni Duszpasterze!
Szanowni Parafianie!

Od kilku lat w oparciu o grono studentów i absolwentów Instytutu Teologicznego im. św. abp. J. Bilczewskiego trwały działania mające na celu odrodzenie do życia w Archidiecezji Lwowskiej Akcji Katolickiej. W latach 2015-2016 Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki zatwierdził jej Statut oraz skład wybranego Zarządu Diecezjalnego. Tym samym reaktywował do życia stowarzyszenie kościelne, które posiada wspaniałą historię w Kościele powszechnym i lwowskim od I poł. XX w. Niestety tragiczne wydarzenia historii spowodowały zniszczenie jej struktury osobowej i organizacyjnej. 


Sympozja organizowane przez Instytut Teologiczny w roku akademickim 2017/2018

: 24855 2017-10-11 17:57:40

Sympozja Instytutu Teologicznego 2017/2018


Sympozjum pedagogiczno-katechetyczne w Instytucie św. Józefa Bilczewskiego w Brzuchowicach

: 1635 2017-10-10 11:32:58

W sobotę, 14 października b.r. w Instytucie św. Józefa Bilczewskiego w Brzuchowicach odbędzie się sympozjum pedagogiczno-katechetyczne. na temat: „MNIEJSZOŚCI NARODOWE PODMIOTEM EDUKACJI RELIGIJNEJ”

 


Wykształcenie - to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. Święto nauczyciela w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Krysowicach

: 1231 2017-10-03 16:14:46

1 października 2017 roku przy Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Krysowicach odbyło się Spotkanie nauczycieli dekanatu Mościskiego. Organizatorem spotkania był proboszcz - ksiądz Paweł Antolak. Przybyli pedagodzy z Krysowic, Czyszek, ze Strzelczysk i Mościsk, nie zabrakło też naszych sióstr Służebniczek. Honorowymi gośćmi spotkania był Dyrektor Instytutu Teologicznego im. św. Józefa Bilczewskiego w Brzuchowicach ks.dr Jacek Uliasz oraz prezes Akcji Katolickiej Lwowskiej Archidiecezji Andrzej Jastrzębski.


Zmarła Weronika Niedużak, mama ks. Andrzeja Niedużaka

: 1183 2017-09-01 15:16:08

Zmarła Weronika Niedużak (lat 87), mama ks. Andrzeja Niedużaka, proboszcza parafii Susiec (zamojsko-lubaczowska diecezja), wieloletniego wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego oraz Instytutu Teologicznego im. Św. J. Bilczewskiego we Lwowie-Brzuchowicach (Archidiecezja Lwowska)Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Przynależność do Kościoła Katolickiego”

: 6354 2016-09-20 14:15:10

30 września w Instytucie Teologicznym im. Św. Józefa Bilczewskiego pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przynależność do Kościoła Katolickiego


Sympozja naukowe w Instytucie Teologicznym im. św. abp. J. Bilczewskiego (Lwów-Brzuchowice) w II semestrze roku akademickiego 2015/2016

: 13625 2016-02-11 15:48:14

W marcu i kwietniu tego roku odbędą się tradycyjne sympozja naukowe w Instytucie Teologicznym im. św. abp. J. Bilczewskiego (Lwów-Brzuchowice).

Serdecznie zapraszamy do udziału.


Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016, 30-31 października 2015 r. Lwów-Brzuchowice

: 352 2015-09-25 00:00:00

Teologiczny instytut zaprasza na Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016, 30-31 października 2015 r. we Lwowie-Brzuchowicach.