Wydziały duszpasterskie

Wydziały duszpasterskie

 

Wydział Nauki Chrześcijańskiej:

Dyrektor i Wizytator: Ks. Włodzimierz Kuśnierz

 

Wydział Duszpasterstwa Kapłanów:

Przewodniczący: Abp Mieczysław Mokrzycki

Ojciec duchowny: Ks. Bronisław Baranowski

Opiekun ks. chorych: Ks. Wiaczesław Dorosz

Kierownik Formacji Stałej: Ks. Piotr Brzeski

 

Wydział Spraw Zakonnych:

Wikariusz biskupi: bp Leon Mały

Referent: vacat

 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego:

Dyrektor: O. Sławomir Zieliński OFM Conv

 

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzierzy:

Dyrektor:  Ks. Krzysztof Panasowiec

 

Wydział Duszpasterstwa Dorosłych:

Dyrektor: Ks. Jacek Waligóra

 

Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin:

Dyrektor: Ks. Jacek Kocur

 

Duszpasterstwo Akademickie:

Dyrektor: O. Jakub Gonciarz OP

 

Duszpasterstwo Misyjne i Ekumeniczne:

Dyrektor: Ks. Jan Nikiel

 

Referenci Duszpasterswt Specjalistycznych:

 

Chorych i niepełnosprawnych: S. Grazyna Bocheńska CSSJ

 

Głuchoniemych i niewidomych: vacat

 

Grup sportowych: Ks. Piotr  Dochtycz1

 

Lekarzy i pielęgniarek: vacat

 

Ludzi pracy: Ks. Andrzej Malig

 

Pracowników nauki, nauczycieli i wychowawców: Ks. Jacek Eliasz

 

Organistów i zakrystianów: Ks. Tomasz Labus

 

Powołań kapłańskich:   Ks. Piotr Brzeski

 

Rolników: Ks. Mieczysław Frytek

 

Środków przekazu: Ks. Aleksander Kusyj

 

Środowisk twórczych: vacat

 

Trzeźwości i osób uzaleznionych od narkotyków: Ks. Zdzisław Hirsh

 

Turystyczne: Ks. Władysław Biszko

 

Śłużby liturgicznej: vacat

 

Zakładów karnych: Ks. Igor Hawrysyk

 

Wojskowy Kapelan: Ks. Jan Zając

 

Katolicki skauting: Ks. Wiktor Pałczyński

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego:

Dyrektor: O. Sławomir Zieliński OFM Conv


Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzierzy

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzierzy:

Dyrektor:  Ks. Krzysztof PanasowiecWydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin:
Dyrektor: Ks. Jacek KocurWydział Nauki Chrześcijańskiej

Wydział Nauki Chrześcijańskiej:

Dyrektor i Wizytator: Ks. Włodzimierz Kuśnierz


Wydział Duszpasterstwa Kapłanów

Przewodniczący: Abp Mieczysław Mokrzycki

Ojciec duchowny: Ks. Bronisław Baranowski

Opiekun ks. chorych: Ks. Wiaczesław Dorosz

Kierownik Formacji Stałej: Ks. Piotr Brzeski


Wojskowy kapelan

Wojskowy kapelan: Ks. Jan Zając


W Ministerstwie Sprawiedliwości - w siedzibie Departamentu wykonania kryminalnych kar w Kijowie 18 maja odbyło się spotkanie kierownictwa Służby z Duszpasterską Radą.

: 291 2021-05-19 14:33:27

Rada jest przedstawicielstwem Kościołowi chrześcijańskich i innych organizacji religijnych (żydów i muzułmanów) jak doradcza jednostka przy Ministerstwie Sprawiedliwości do spraw religijnej opieki w więzieniach. Celem spotkania było zainicjowanie prac nad udoskonaleniem przepisów dotyczących posługi religijnej w więzieniach.


Obok fizycznego, ważne jest duchowe uzdrowienie. Online konferencja na temat medycznego kapelaństwa.

: 288 2021-02-27 12:13:18

W konferencji wzięła udział zastępca ministra zdrowia Iryna Mykyczak oraz kapelani z Kościołów: greko -i rzymsko-katolickiego, prawosławnych (PKU, UPK), ewangelickich, baptystów i adwentystów. Dołączyli się lekarze i pracownicy administracyjni szpitali. Inicjatorem był Sergij Ubohit, głowa Asociacji Medyczbych Kapelanów.


135 rocznica złożenia prefesji w III Zakonie św. Franciszka przez św. abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Dźwiniaczce

: 122889 2018-07-03 10:40:39

18 sierpień 2018 r., godz. 12.00 (kościół w centrum Dźwiniaczki)


Dzień Życia Osób Konsekrowanych

: 4685 2016-01-27 17:35:05

Czcigodni Kapłani! Drogie Osoby Życia Konsekrowanego!

Pragnę przypomnieć i ponowić zaproszenie do udziału w świętowaniu Dnia Życia Osób Konsekrowanych w przeżywanym Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym Miłosierdzia Bożego.