Roku Modlitw o powołania do życia kapłańskiego i konsekrowanego

Katecheza I. Powołanie w Biblii

: 210 2020-03-08 20:05:22

Rozpoczęliśmy w naszym Kościele Rok modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Dlatego wiele razy powtarzamy słowo „powołanie” w homiliach, katechezach, modlitwach i zadajemy pytanie „czym właściwie ono jest?”.


List Biskupów na początek Roku Modlitw o powołania do życia kapłańskiego i konsekrowanego

: 519 2020-02-01 13:22:30

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!
Rok 2019 w Kościele Rzymsko-Katolickim w Ukrainie był poświęcony świętości małżeństwa i rodziny. W ciągu tego roku mieliśmy okazję rozmyślać o wielkości powołania małżeńskiego, o tym ważnym znaku, którym jest każda rodzina – ikona Trójcy Świętej na ziemi.