Wizytacje kanoniczne Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego

Kanoniczna wizytacja parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Łopatynie

: 813 2017-03-24 13:04:33

Dnia 19 marca 2017 odbyła się wizytacja kanoniczna w parafii Niepakalanego Poczęcia NMP w Łopatynie, którą przeprowadził abp. Mieczysław Mokrzycki wraz z kanclerzem ks. Władysławem Grymskim.


Kanоniczna wizytacja pasterska w parafii Trójcy Świętej w Medenicach

: 970 2016-11-12 17:08:21

W dniach 5-6 listopada 2016 r. w Medenicach oraz w Sołońsku odbyła się wizytacja kanoniczna ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Kancelarię wizytował Wikariusz Generalny ks. Infulat Józef Pawliczek. Wizytującym towarzyszył ks.Włodzimierz Smoleń.